Bank, Podatkowe wątpliwości

Kategoria: 
Prasa o nas
22/02/2011

Komentarz Beaty Stelmach, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, nt. podatku bankowego.

"W moim odczuciu podatek bankowy może być szkodliwy dla gospo- U darki. Przebieg ostatniego kryzysu finansowego na świecie pozostawił system bankowy w Polsce w dobrej kondycji - a pamiętajmy ze mówimy o największym kryzysie ostatnich kilkudziesięciu lat. Nie byfo sytuacji, w której polskie banki powodowały straty dla budżetu, polski podatnik nie musiat ich ratować. Ponadto zwiększone zostały unijne wymogi adekwatności kapitałowej - obecnie na poziomie Ministerstwa Finansów trwają prace implementujące Dyrektywę CRD II. Jeśli pomimo powyższych argumentów byłyby obawy o przyszłość systemu bankowego, to lepszym rozwiązaniem wydaje się wykorzystanie obecnie funkcjonujących mechanizmów w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Podniesienie wpłat do BFG byłoby bardziej efektywne niż nowy podatek - bez ryzyka, że pieniądze przeznaczone na utrzymanie stabilności systemu finansowego państwa zostaną przeznaczone na pokrycie doraźnych potrzeb budżetowych. Szkodliwość podatku bankowego polega na ryzyku przerzuceniu nowych kosztów na klientów banków. Dodatkowo podatek spowodowałby podniesienie kosztów finansowania przedsiębiorstw, co znalazłoby przełożenie na osłabienie wzrostu gospodarczego."

Więcej w artykule "Podatkowe wątpliwości" Grzegorza Brudzińskiego w miesięczniku Bank, luty 2011 (s.30).

Ostatnia aktualizacja 29/11/2013
Podziel Się