Badanie DG FISMA dot. MAR

Kategoria: 
Prawo Unii Europejskiej
11/05/2020

Od kliku miesięcy prowadzone są w ramach Komisji Europejskiej prace związane z rewizją regulacji MAR. Podnoszone przez SEG argumenty dotyczące nadmiernej uciążliwości wielu wymogów nałożonych na emitentów są przedmiotem wnikliwych analiz. Jednym z elementów tych działań jest przeprowadzenie ankiety dotyczącej uciążliwości w zakresie prowadzenia list insiderów. Ankieta ta zawiera 7 bardzo prostych pytań, w tym 3 dotyczące charakterystyki spółki, 3 dotyczące tworzenia i użyteczności list insiderów oraz 1 pytanie otwarte umożliwiające zgłoszenie dowolnych wniosków emitentów dotyczących MAR. Termin na udzielenie odpowiedzi upływa w dniu 15 maja. Zachęcamy do udzielania odpowiedzi, gdyż Państwa opinie (a także ich brak) będą miały wpływ na przyszłe brzmienie regulacji. Link do ankiety dostępny jest tutaj

Ostatnia aktualizacja 11/05/2020
Podziel Się