Konferencje

2019
Tytuł Pliki Data wydarzenia
Dekalog skutecznych procedur MDR - webinarium 14-06-2019
Zrównoważone finansowanie i raportowanie 12-06-2019
Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania 29-05-2019
Konferencja regionalna SEG: Warszawa 28-05-2019
RODO po roku 22-05-2019
Konferencja regionalna SEG: Kraków 21-05-2019
Konferencja regionalna SEG: Katowice
15-04-2019
Podatkowe i prawne przeregulowanie - jak (czy) można okiełznać rosnące ryzyko dla spółek i zarządu?
10-04-2019
Konferencja regionalna SEG: Rzeszów
05-04-2019
Konferencja „Zmiany w MAR” poprzedzająca Walne Zgromadzenie Członków SEG 27-03-2019
Konferencja regionalna SEG: Wrocław
26-03-2019
I Forum Innowacji - zarządzanie innowacjami w spółce giełdowej 27-02-2019
Rynek obligacji - jak zrobić dobrą emisję i pozyskać dodatkowe finansowanie? 20-02-2019
Raporty niefinansowe - wnioski na rok 2019 30-01-2019
Działania spółki giełdowej w sytuacji ekstremalnej 23-01-2019
Zmiany w przepisach podatkowych 16-01-2019
Sprawozdawczość roczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania 09-01-2019
2018
Tytuł Pliki Data wydarzenia
PPK - szanse i zagrożenia dla spółek giełdowych 05-12-2018
Konferencja regionalna SEG: Warszawa
03-12-2018
Konferencja regionalna SEG: Gdańsk
30-11-2018
VIII Forum Cenotwórczości - Proporcjonalne stosowanie MAR 21-11-2018
Pułapki w sprawozdaniach finansowych 13-11-2018
Konferencja regionalna SEG: Katowice
30-10-2018
Raportowanie niefinansowe i resilience spółki giełdowej 17-10-2018
Konferencja regionalna SEG: Wrocław
09-10-2018
SPLIT PAYMENT - czy podzielona płatność podzieliła przedsiębiorców? (transmisja online) 04-10-2018
VIII FSK - konflikty z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi 26-09-2018
Odpowiedzialność Rad Nadzorczych w zakresie obowiązków informacyjnych emitenta 19-09-2018
Jak zbudować doskonałe relacje inwestorskie 12-09-2018
Wnioski z raportów niefinansowych za rok 2017 20-06-2018
Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania 13-06-2018
Compliance w rzeczywistości cyfrowej 16-05-2018
Praktyczne aspekty relacji pomiędzy spółkami w grupie kapitałowej (koncernie) - ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności członków zarządu spółek zależnych w ramach grupy spółek 25-04-2018
Konferencja regionalna SEG: Gdańsk 13-04-2018
Konferencja regionalna SEG: Poznań
12-04-2018
Konferencja „Bezpieczeństwo regulacyjne - audyt zgodności z MAR” poprzedzająca Walne Zgromadzenie Członków SEG 28-03-2018
Konferencja regionalna SEG: Katowice
20-03-2018
Konferencja regionalna SEG: Kraków
08-03-2018
Jak wybrać biegłego rewidenta pod nowymi regulacjami 07-03-2018
Konsekwencje wejścia w życie „Ustawy o jawności życia publicznego” dla spółek giełdowych
28-02-2018
Obligacje - alternatywne finansowanie dla firmy 07-02-2018
Proces sporządzania raportu niefinansowego Zwykłej Spółki S.A. 31-01-2018
Zmiany w przepisach podatkowych oraz praktyce ich stosowania 11-01-2018
MSSF w praktyce. Zamknięcie roku 2017 - sprawozdawczość MSSF spółek giełdowych w świetle starych i nowych wyzwań 10-01-2018
2017
Tytuł Pliki Data wydarzenia
Nadużycia i niedociągnięcia w raportowaniu niefinansowym 07-12-2017
Raportowanie niefinansowe. Nowe wymagania, nowe oczekiwania 30-11-2017
VII FC - Identyfikacja, publikacja i opóźnianie informacji poufnej 22-11-2017
Pułapki w sprawozdaniach finansowych 16-11-2017
Raportowanie niefinansowe: jak raportować? 17-10-2017
Konferencja regionalna SEG: Wrocław. Komitety audytu, rotacja biegłych i inne nowe regulacje dotyczące emitentów 11-10-2017
Odpowiedzialność członków zarządu na gruncie prawa niemieckiego oraz polskiego 04-10-2017
Praktyka raportowania niefinansowego. Jak wypełnić nowe wymogi ustawy o rachunkowości
03-10-2017
VII Forum Sporów Korporacyjnych. Bezpieczeństwo korporacyjne spółki giełdowej
26-09-2017
Nowa ustawa o biegłych - konsekwencje dla członków rad nadzorczych 20-09-2017
IR w pigułce. Jak się wyróżnić? 13-09-2017
Compliance w spółkach. Nowe regulacje 2017/2018 w prawie spółek, prawie pracy, podatkach i danych osobowych
22-06-2017
Konferencja regionalna MAR: Poznań
13-06-2017
V Seminarium Restrukturyzacyjne
25-05-2017
Konferencja regionalna MAR: Łódź 23-05-2017
Konferencja regionalna MAR: Trójmiasto
16-05-2017
Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania 10-05-2017
„Implementacja” MAR 26-04-2017
Konferencja regionalna MAR: Katowice
06-04-2017
Raportowanie niefinansowe: co trzeba raportować? 05-04-2017
Konferencja „Tworzenie i walidacja polityki informacyjnej” poprzedzająca Walne Zgromadzenie Członków SEG 29-03-2017
Opóźnianie publikacji informacji 23-03-2017
Konferencja regionalna MAR: Kraków
09-03-2017
Obligacje sposobem na pozyskanie dodatkowego kapitału 15-02-2017
Nadzór nad NewConnect po implementacji MAR
01-02-2017
Nowe obowiązki w zakresie raportowania czynników ESG
18-01-2017
MSSF w praktyce. Zamknięcie roku 2016 - sprawozdawczość MSSF spółek giełdowych w świetle starych i nowych wyzwań 11-01-2017
2016
Tytuł Pliki Data wydarzenia
5 miesiący obowiązywania MAR - ryzyka, rozwiązania i co dalej?
06-12-2016
Trendy w raportowaniu i raport roczny
01-12-2016
VI Forum Cenotwórczości. Informacja cenotwórcza - funkcjonowanie spółek w nowym reżimie raportowania
23-11-2016
Pułapki w sprawozdaniach finansowych
17-11-2016
Audyt roszczeń - w kontekście nowych obowiązków informacyjnych spółek giełdowych 09-11-2016
Compliance w spółkach giełdowych - odpowiedzialność za zobowiązania publiczno-prawne oraz zmiany w ochronie danych osobowych i odpowiedzialności karnej spółek 19-10-2016
Raportowanie danych niefinansowych 12-10-2016
VI Forum Sporów Korporacyjnych
28-09-2016
Nowe obowiązki rad nadzorczych - konferencja w ramach Forum Rad Nadzorczych
21-09-2016
Przebieg transakcji M&A a informacja poufna 14-09-2016
Raportowanie transakcji
01-06-2016
Tworzenie polityki informacyjnej 24-05-2016
Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania 11-05-2016
Identyfikacja oraz prowadzenie list menedżerów i osób blisko związanych 05-05-2016
Tworzenie i certyfikacja ISR 13-04-2016
Konferencja "Gromadzenie informacji o osobach blisko związanych z władzami spółki" poprzedzająca Walne Zgromadzenie Członków SEG 30-03-2016
VI Doroczna Konferencja Forum Rad Nadzorczych 16-03-2016
Prawo restrukturyzacyjne i sanacja firm 02-03-2016
Finansowanie rozwoju poprzez emisję obligacji 17-02-2016
Identyfikacja i prezentacja informacji finansowych w raporcie rocznym i poza nim 20-01-2016
MSSF w praktyce. Zamknięcie roku 2015 - sprawozdawczość MSSF spółek giełdowych w świetle starych i nowych wyzwań 07-01-2016
2015
Tytuł Pliki Data wydarzenia
XIX Forum Rad Nadzorczych
08-12-2015
Compliance w spółkach giełdowych 02-12-2015
Raportowanie informacji cenotwórczych w rozumieniu MAR 25-11-2015
Doskonałe raporty roczne 17-11-2015
Raportowanie danych pozafinansowych 21-10-2015
XVIII Forum Rad Nadzorczych 15-10-2015
Droga na giełdę w praktyce. Procedury, zasady, obowiązki Emitenta na rynku regulowanym 07-10-2015
V Forum Sporów Korporacyjnych 29-09-2015
Nowe trendy w komunikacji spółek giełdowych 16-09-2015
XVII Forum Rad Nadzorczych 09-06-2015
Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania
13-05-2015
III seminarium restrukturyzacyjne
12-05-2015
Proces analizy i wyceny spółki giełdowej 06-05-2015
NewConnect - nowe obowiązki informacyjne i procedura przejścia na rynek regulowany 29-04-2015
Emisja obligacji - nowe możliwości. Zmiany w przepisach dotyczących emisji obligacji
28-04-2015
Zarządzanie projektami w kontekście obowiązków informacyjnych spółki giełdowej 22-04-2015
Konferencja „Praktyczne aspekty e-WZA” poprzedzająca Walne Zgromadzenie Członków SEG 25-03-2015
Dobra Rada na Kryzys. Konferencja z cyklu Forum Rad Nadzorczych 18-03-2015
Obligacje jako źródło finansowania 25-02-2015
Sprawozdanie z działalności jako istotny element komunikacji z rynkiem 04-02-2015
MSSF w praktyce. Zamknięcie roku 2014 - sprawozdawczość MSSF spółek giełdowych w świetle starych i nowych wyzwań 08-01-2015
2014
Tytuł Pliki Data wydarzenia
XVI Forum Rad Nadzorczych 09-12-2014
Specyfika nadużyć w spółce giełdowej 03-12-2014
Debiut na rynku regulowanym - szanse i zagrożenia. Procedury, zasady, obowiązki Emitenta 26-11-2014
Informacja cenotwórcza. Przygotowanie emitentów do rewolucji w raportowaniu 18-11-2014
Planowane zmiany legislacyjne w sprawie raportowania pozafinansowego, a wyniki III edycji badania „Analiza ESG spółek w Polsce". 14-10-2014
IV Forum Sporów Korporacyjnych 30-09-2014
XV Forum Rad Nadzorczych
24-09-2014
Kodeksy etyczne w spółkach giełdowych 17-09-2014
Transakcje fuzji i przejęć dla spółek giełdowych - 2. edycja warsztatów 10-09-2014
XIV Forum Rad Nadzorczych
12-06-2014
Restrukturyzacja spółek z punktu widzenia wierzycieli - praktyka i zmiany w prawie
29-05-2014
Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania 07-05-2014
Rynek NewConnect - jak zostać liderem rynku alternatywnego i wzbudzić zaufanie inwestorów
23-04-2014
Konferencja "Komunikacja wewnętrzna a zewnętrzna. Wpływ efektywnego przepływu informacji w spółce na komunikację z rynkiem" poprzedzająca Walne Zgromadzenie Członków SEG 26-03-2014
Dobra Rada 2014. Wyzwania stojące przed radami nadzorczymi w spółkach publicznych 18-03-2014
Finansowanie poprzez emisję obligacji, czyli co Emitent o rynku Catalyst wiedzieć powinien? 12-02-2014
Procedura i praktyka scalania akcji 05-02-2014
Raportowanie o transakcjach instrumentami pochodnymi (implementacja regulacji EMIR) 14-01-2014
MSSF w praktyce. Zamknięcie roku 2013 - sprawozdawczość MSSF spółek giełdowych w świetle starych i nowych wyzwań 08-01-2014
2013
Tytuł Pliki Data wydarzenia
Specyfika nadużyć w spółce giełdowej 10-12-2013
XII Forum Rad Nadzorczych
03-12-2013
Warsztaty dla członków komitetów audytu „Winning the Risk”
25-11-2013
Informacja cenotwórcza - czyli o czym spółki powinny informować rynek 19-11-2013
III Forum Sporów Korporacyjnych 13-11-2013
Warsztaty dla członków komitetów audytu „Winning the Risk”
07-11-2013
Seminarium dla potencjalnych debiutantów - rynek regulowany 06-11-2013
Co spółki giełdowe powinny wiedzieć o raportowaniu danych pozafinansowych. Propozycje zmian legislacyjnych oraz wyzwania rynkowe. Podsumowanie II edycji projektu „Analiza ESG spółek w Polsce” 23-10-2013
XI Forum Rad Nadzorczych 16-10-2013
Warsztaty dla członków komitetów audytu „Winning the Risk”
10-10-2013
Narzędzia komunikacji korporacyjnej online 18-09-2013
Warsztaty: Transakcje fuzji i przejęć dla spółek giełdowych 12-06-2013
Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania 16-05-2013
ISO26000 w praktyce - korzyści ze stosowania nowego narzędzia
08-05-2013
Komunikacja wewnętrzna w spółce giełdowej - jak zapewnić sprawny przepływ informacji? 23-04-2013
Konferencja "E-WZA - korzyści i zagrożenia" poprzedająca Walne Zgromadzenie Członków SEG 27-03-2013
Dobra Rada 2013. Skuteczność rad nadzorczych w spółkach publicznych 18-03-2013
Finansowanie poprzez emisję obligacji czyli co Emitent o rynku Catalyst wiedzieć powinien? 19-02-2013
MSSF w praktyce. Zamknięcie roku 2012 - sprawozdawczość MSSF spółek giełdowych w świetle starych i nowych wyzwań 09-01-2013
2012
Tytuł Pliki Data wydarzenia
Compliance w spółkach giełdowych oraz narzędzia do zapewnienia legal compliance 05-12-2012
Informacja cenotwórcza - czyli o czym spółki powinny informować rynek
28-11-2012
Forum Sporów Korporacyjnych
20-11-2012
Wpływ ujawniania danych pozafinansowych na wartość spółki giełdowej
14-11-2012
Seminarium dla potencjalnych debiutantów - rynek regulowany 07-11-2012
Finansowanie firm o wysokim potencjale wzrostu / Financing high-growth firms
16-10-2012
Raportowanie danych pozafinansowych 10-10-2012
X Forum Rad Nadzorczych 02-10-2012
Komunikacja korporacyjna online 19-09-2012
II Forum Sporów Korporacyjnych - Wpływ zabezpieczeń sądowych na funkcjonowanie spółki publicznej - RELACJA 22-05-2012
Analiza i wycena spółki giełdowej - obligacje i akcje - RELACJA 16-05-2012
Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych - obecne i przyszłe wyzwania w sprawozdawczości MSSF - RELACJA 09-05-2012
IX Forum Rad Nadzorczych - RELACJA 26-04-2012
Debiut na NewConnect, i co dalej? - RELACJA
25-04-2012
Konferencja "Omówienie przebiegu I i II etapu Konkursu ZSE V" poprzedzająca Walne Zgromadzenie Członków SEG
28-03-2012
CSR Essentials - seminarium poświęcone społecznej odpowiedzialności biznesu w spółkach giełdowych - RELACJA
14-03-2012
Blaski i cienie obligacji jako źródła pozyskania kapitału bądź jako inwestycji - RELACJA 01-03-2012
Komitety Audytu - wyzwania i perspektywy - RELACJA 08-02-2012
Śniadanie prawnicze "BUY BACK" - RELACJA 12-01-2012
MSSF w praktyce. Kluczowe aspekty zamknięcia roku oraz konsekwencje zmian w MSSF dla spółek giełdowych - RELACJA 11-01-2012
2011
Tytuł Pliki Data wydarzenia
Ochrona dóbr osobistych w spółce publicznej - RELACJA 07-12-2011
VIII Forum Rad Nadzorczych - RELACJA
06-12-2011
Seminarium dla potencjalnych debiutantów - rynek regulowany - RELACJA 17-11-2011
Po kapitał na NewConnect. Finansowanie małych i średnich firm - RELACJA
27-10-2011
Informacja cenotwórcza - czyli o czym spółki powinny informować rynek - RELACJA 19-10-2011
VII Forum Rad Nadzorczych - RELACJA 22-09-2011
Proces analizy/wyceny spółki giełdowej - RELACJA 21-09-2011
MSSF w praktyce. Sprawozdawczość śródroczna i inne gorące tematy MSSF - aspekty istotne dla spółek giełdowych - RELACJA 15-06-2011
VI Forum Rad Nadzorczych - RELACJA 14-06-2011
Transakcje w grupach kapitałowych - szanse i ryzyka podatkowe - RELACJA 18-05-2011
Forum Sporów Korporacyjnych - Realizacja słusznych interesów czy szantaż korporacyjny? - RELACJA 10-05-2011
Konferencja "Zmiany w OFE a giełda - jak konkurować o kapitał?" poprzedzająca WZCz SEG 24-03-2011
V Forum Rad Nadzorczych - RELACJA 03-03-2011
Rynek Catalyst - sposoby pozyskiwania kapitału przez emisję długu - RELACJA 09-02-2011
Komitety Audytu - praktyka i oczekiwania - RELACJA 26-01-2011
2010
Tytuł Pliki Data wydarzenia
Zarządzanie ryzykiem w spółkach giełdowych - RELACJA Z SEMINARIUM
01-12-2010
Wieczór Klubowy SEG
24-11-2010
Corporate Governance - Dobre Praktyki 2010
24-11-2010
Zmiany w ujmowaniu połączeń jednostek gospodarczych - aspekty istotne dla spółek Giełdowych
13-10-2010
Seminarium dla potencjalnych debiutantów - rynek regulowany - RELACJA Z SEMINARIUM
22-09-2010
Zaangażowanie pracowników a poprawa wyników finansowych spółki - RELACJA Z SEMINARIUM
15-09-2010
Prawa własności intelektualnej a wartość spółki . Ochrona spółek giełdowych przed nieuczciwą konkurencją - RELACJA Z SEMINARIUM
08-09-2010
Powództwa grupowe jako nowe ryzyko funkcjonowania spółek publicznych - RELACJA Z SEMINARIUM
09-06-2010
Kreatywność, manipulacja, fałszerstwo w rachunkowości, czyli jak czytać i analizować sprawozdania finansowe 28-04-2010
Konferencja "Znaczenie inwestorów instytucjonalnych dla rozwoju rynku kapitałowego" poprzedzająca WZCz SEG
31-03-2010
Możliwość zdalnego uczestnictwa w WZA z punktu widzenia inwestorów instytucjonalnych
10-03-2010
2009
Tytuł Pliki Data wydarzenia
Seminarium dla potencjalnych debiutantów - rynek regulowany i NewConnect.
09-12-2009
Praktyczne narzędzia skutecznego zarządzania wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Corporate Performance Management
25-11-2009
Komitet audytu
19-11-2009
Nowe regulacje w zakresie badania i publikacji sprawozdań finansowych
22-04-2009
Kryzys, ale jaki? Oto jest pytanie...
25-03-2009
Ryzyko sprawozdawczości w okresie kryzysu
18-03-2009
Opcje walutowe: od problemu do rozwiązania
03-03-2009
Walne Zgromadzenie w spółce po nowemu
26-02-2009
Obowiązki informacyjne w spółce giełdowej - nowe regulacje
25-02-2009
2008
Tytuł Pliki Data wydarzenia
Wykorzystanie XBRL na rynku kapitałowym - szansa dla rynku, finansistów i księgowych
04-12-2008
Przejście z NewConnect na rynek regulowany - obowiązki i korzyści
26-11-2008
Implementacja dyrektywy o prawach akcjonariuszy - zmiany w k.s.h.
10-09-2008
Konferencja - nadzór korporacyjny
25-06-2008
Seminarium o obowiązkach informacyjnych
11-06-2008
Seminarium - przygotowanie prospektu emisyjnego
27-05-2008
Rozwój spółki giełdowej przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej
23-04-2008
Seminarium: Przestępstwa gospodarcze
09-04-2008
Implementacja dyrektywy o prawach akcjonariuszy
26-03-2008
Obowiązki informacyjne, komunikacja i budowanie polityki informacyjnej w spółce
12-03-2008
Seminarium: WZA po debiucie
27-02-2008
Możliwości pozyskiwania kapitału przy wykorzystaniu rynku New Connect
13-02-2008
Wykonywanie obowiązków informacyjnych
09-01-2008
2007
Tytuł Pliki Data wydarzenia
Implementacja Dobrych Praktyk Spółek Notowanych
12-12-2007
Obowiązki informacyjne na rynku New Connect
04-12-2007
Wpływ zmian w MSSF na jakość sprawozdań finansowych
14-11-2007
Kreatywność, manipulacja, fałaszerstwo w rachunkowości
24-10-2007
O czym spółka wiedziec powinna - obowiązki informacyjne, komunikacja i budowanie polityki informacyjnej w spółce
20-09-2007
O czym spółka giełdowa wiedzieć powinna - obowiązki informacyjne spółek giełdowych
13-09-2007
Seminarium: obowiązki informacyjne i komunikacja w spółce
29-06-2007
Konferencja o dostępności danych finansowych
14-06-2007
Szkolenie dla potencjalnych debiutantów
08-05-2007
Obowiązki informacyjne 22-02-2007
Komunikacja i budowa polityki informacyjnej
08-02-2007
2006
Tytuł Pliki Data wydarzenia
Opcje menedżerskie i inne instrumenty wynagradzania kadry kierowniczej spółek. Jak motywować kadrę kierowniczą poprzez program opcji menedżerskich? 14-11-2006
O czym spółka wiedzieć powinna - obowiązki informacyjne spółek giełdowych, dla spółek, które w najbliższym czasie będą debiutowały cz.2 19-09-2006
O czym spółka giełdowa wiedzieć powinna - obowiązki informacyjne spółek giełdowych
14-09-2006
O czym spółka wiedzieć powinna - komunikacja i budowanie polityki informacyjnej w spółce spotkanie dla przyszłych debiutantów Cz.I 07-09-2006
Ocena pierwszych rocznych skonsolidowanych sprawozdań spółek giełdowych przez audytorów z tzw. wielkiej czwórki
29-06-2006
O czym spółka wiedzieć powinna
20-06-2006
Jak zintegrować zarządzanie projektami ze strategią firmy 22-03-2006
Spotkania warsztatowe dla przyszłych debiutantów 23-02-2006
2005
Tytuł Pliki Data wydarzenia
Nowy prospekt emisyjny a odpowiedzialność członków władz spółek giełdowych 20-12-2005
Konsolidacja wg MSR-ów w ocenie audytorów 17-11-2005
Rola komitetu audytu rady nadzorczej spółki publicznej - założenia i praktyka 18-10-2005
Nowe regulacje rynku kapitałowego 13-10-2005
O czym spółka giełdowa wiedzieć powinna - obowiązki informacyjne spółek giełdowych
22-09-2005
Nowy prospekt emisyjny a odpowiedzialność członków władz spółek giełdowych 21-09-2005
Co spółka giełdowa wiedzieć powinna - obowiązki informacyjne 28-06-2005
Regulacje rynku kapitałowego – 3 nowe ustawy
02-06-2005
Jak czytać sprawozdanie finansowe sporządzone po raz pierwszy wg MSSF
01-06-2005
Spółka giełdowa w Unii Europejskiej
10-05-2005
Zarządzanie ryzykiem podatkowym w transakcjach z podmiotami powiązanymi
27-04-2005
O czym spółka wiedzieć powinna - obowiązki informacyjne
21-04-2005
Kontrakty długoterminowa MSR 11
06-04-2005
Seminarium: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
22-03-2005
Raporty bieżące i okresowe po zmianach aktów wykonawczych do Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi 17-03-2005
Podziel Się