Ankieta SEG - przegląd regulacji rynku kapitałowego

Kategoria: 
Inne regulacje
15/07/2020

Chcielibyśmy poinformować, iż SEG rozpoczyna realizację projektu przeglądu regulacji rynku kapitałowego w obszarze emitentów giełdowych. W ramach tego projektu pragniemy zadać Państwu  pytanie z prośbą o udzielenie odpowiedzi w odniesieniu do każdego z przygotowanych autorsko 100 punktów. Punktami tymi są najważniejsze obowiązki i powinności ciążące na spółce z tytułu posiadania statusu spółki giełdowej. Tworząc tę listę 100 punktów bazowaliśmy na treści przepisów prawa powszechnie obowiązującego związanych z „giełdowością” spółek publicznych jak też praktyką zdobytą w SEG jak i organie nadzoru. W celu niepowielania punktów, odpowiedzi udzielone w stosunku do poszczególnych punktów dotyczących raportów kwartalnych powinny mieć odpowiednie zastosowanie do oceny analogicznych elementów raportów półrocznych i rocznych. Punkty dotyczące indywidualnie raportów półrocznych i rocznych zostały wyodrębnione ze względu na specyfikę danego raportu. Emitenci prowadzący działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową proszeni są dodatkowo o udzielenie odpowiedzi na przedmiotowe pytanie w stosunku do 20 punktów zawartych w Aneksie do Ankiety.

Ufamy, iż udzielone przez Państwa odpowiedzi pozwolą nam na efektywniejsze poprowadzenie prac mających na celu likwidację obowiązków i powinności, których uciążliwość dla emitentów jest niewspółmierna do osiąganych lub potencjalnych korzyści stosowania tych regulacji. W związku z powyższym zachęcamy Państwa do wypełnienia Ankiety i mamy nadzieję, że finalnie zaowocuje ona zmniejszeniem obciążeń emitentów giełdowych.

Mając na uwadze to, że ankietę należy wypełnić podczas jednego "logowania", a przygotowanie odpowiedzi na zadane pytania może być czasochłonne, przygotowaliśmy dla Państwa ankietę w formacie word, która może ułatwić przygotowanie odpowiedzi wewnątrz spółki, przed jej ostatecznym wysłaniem. 

 

Ankieta - link

Ankieta - word

Ostatnia aktualizacja 16/07/2020
Podziel Się