Ankieta dotycząca sprawozdania z realizacji polityki wynagrodzeń

Kategoria: 
Regulacje
08/01/2020

Do dnia 30.06.2020 r. spółki giełdowe zobowiązane są do poddania pod obrady WZA szczegółowych polityk wynagrodzeń. Oznacza to, że przed nadchodzącym sezonem walnych zgromadzeń emitenci powinni opracować takie polityki, przy czym warto nadmienić, iż kolejnym krokiem będzie konieczność sporządzania sprawozdań z realizacji tych polityk, które będą przedmiotem opinii biegłego rewidenta i obrad WZA.

Komisja Europejska pracuje nad projektem wytycznych, które mają ułatwić lekturę tych sprawozdań dzięki ich ujednoliceniu. Niestety zastosowanie takiego samego formatu dla wielkich koncernów globalnych i małych spółek lokalnych prowadzić może do niepotrzebnej nadmiarowości sprawozdawczej tych ostatnich.

W związku z powyższym SEG stara się zidentyfikować najważniejsze potencjalne problemy związane z raportowaniem polityki wynagrodzeń i prosimy o wypełnienie (do dnia 29.01) ankiety. W szczególności zachęcamy do próbnego wypełnienia poszczególnych tabelek, aby stwierdzić, czy spółka nie będzie miała problemów z opracowaniem danych wg określonego wzoru.

Interaktywna ankieta

Ankieta w formacie word

Po więcej informacji dot. polityki wynagrodzeń kliknij tutaj.

Ostatnia aktualizacja 13/01/2020
Podziel Się