Andrzej Gałkowski

andrzej_galkowski_small.jpgDyrektor KPMG RAS FRM

Andrzej Gałkowski dołączył do KPMG w 1999 roku. Dyrektor Zespołu RAS FRM Zarządzania Ryzykiem Finansowym w przedsiębiorstwach w KPMG Polska obejmującego ryzyko walutowe (FX), ryzyko stopy procentowej (IR), ryzyko towarowe (CERM) oraz ryzyko płynności (liquidity).

Andrzej prowadził projekty doradcze w zakresie zarządzania ryzykiem walutowym, płynności, oraz ryzykiem towarowym w największych polskich przedsiębiorstwach i grupach kapitałowych. Projekty te obejmowały m.in.:

  • wdrożenia polityk i procedur zarządzania ryzykiem rynkowym, 
  • przeglądy zasad zarządzania ryzykiem rynkowym, 
  • wyceny instrumentów finansowych, 
  • implementacje MSR 39, analizy struktur zabezpieczających i implementacje rachunkowości zabezpieczeń,
  • przeglądy procesów i systemów front office’owych w departamentach skarbu w wielu polskich w spółkach giełdowych,
  • restrukturyzacje ekspozycji opcyjnych.

Ponadto Andrzej odpowiedzialny jest za nadzór nad audytami obszarów Treasury oraz Departamentów Ryzyka Rynkowego w największych polskich spółkach giełdowych (banki oraz przedsiębiorstwa z sektora niefinansowego).

Andrzej prowadzi liczne szkolenia z zakresu: zarządzania ryzykiem rynkowym i płynnością, rachunkowości instrumentów finansowych (MSR 39) oraz wyceny instrumentów finansowych.

Ostatnia aktualizacja 30/05/2014
Podziel Się