Akcjonariusz, Szykują się zmiany w obowiązkach informacyjnych. Czy aby na lepsze?

Kategoria: 
Prasa o nas
01/12/2010

Komentarz Beaty Stelmach, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, nt. zmian w obowiązkach informacyjnych.

"W opinii Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych istnieje kilka ważnych przesłanek, uzasadniających projektowane zmiany. Przede wszystkim należy podkreślić, że SEG w swoich działaniach od zawsze promuje przejrzystość rynku i zależy nam na jej zwiększeniu. Być może spółki przesłałyby mniej raportów (choć duża część Rozporządzenia zostałaby utrzymana w mocy), liczę jednak, że podniosłaby się jakość informacji. W ubiegłym roku przesłanych zostało 24 tysiące raportów bieżących, w roku obecnym jest to już prawie 20 tysięcy - trudno oczekiwać, że wszystkie dotyczą informacji naprawdę istotnych i że wszystkie są wnikliwie analizowane. Większość z nich powinna być przekazywana z tytułu informacji poufnej (która przecież jest precyzyjnie określona w ustawie), znieślibyśmy więc "podwójne raportowanie" i zwiększyli odpowiedzialność. Paradoksalnie moglibyśmy dzięki temu uniknąć problemów, jakie powstały np. w kwestii toksycznych opcji. Obecny system raportowania oznacza również, że spółki z innych krajów UE, notowane w Polsce, są w lepszej sytuacji niż spółki krajowe - podlegają "swoim" łagodniejszym reżimom raportowania, co zaburza konkurencję i ogranicza rozwój polskiej giełdy. Utrudnione jest też pozyskiwanie emitentów z krajów spoza UE, Muszą one raportować wg naszych standardów, jeśli zaś w kraju macierzystym wymogi są niższe, to równy dostęp do informacji powoduje konieczność tłumaczenia i publikowania raportów "polskich". Jest to czynnik zniechęcający spółki i zaburzający obraz spółki na innych rynkach. Chcę podkreślić stanowczo, że zależy nam na zwiększeniu atrakcyjności polskiego rynku, by przestał być traktowany jako niedojrzały i cały czas zaliczany do rynków z grupy emerging."

Więcej w artykule Mariusza Kanickiego w kwartalniku "Akcjonariusz" z dnia 01.12.2010 roku.

Ostatnia aktualizacja 27/11/2013
Podziel Się