Akademia Parkietu, Mirosław Kachniewski, Rynek indywidualnych algorytmów

Kategoria: 
Prasa o nas
23/05/2019

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Mirosław Kachniewski, napisał kilka słów o ESEF do Akademii Parkietu:

"Wprowadzenie unijnego standardu raportowania elektronicznego (European Single Electronic Format - ESEF) prowadzić będzie do rewolucyjnych zmian na rynku kapitałowym. Z punktu widzenia emitentów wymagać będzie elektronicznego „opisania" każdej komórki w sprawozdaniu finansowym, co wiązać się będzie początkowo z dużym nakładem pracy, ale należy mieć nadzieję, że w dalszej perspektywie będzie mniej pracochłonne od obecnie stosowanych metod, m.in. ze względu na automatyzację wielu czynności. Największych zmian należy się jednak spodziewać po stronie odbiorców informacji." 

Zapraszamy do przeczytania artykułu w Akademii Parkietu (2019-05-23, str. 15)

Ostatnia aktualizacja 23/05/2019
Podziel Się