Akademia Parkietu, Mirosław Kachniewski, Biznesowe implikacje raportowania strategicznego

Kategoria: 
Prasa o nas
22/08/2019

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Mirosław Kachniewski, napisał o trudach z jakimi spotkają się spółki w związku z raportowaniem za rok 2019:

"W raportach rocznych największych 160 spółek giełdowych za rok 2019 zawarte zostaną bardzo szczegółowe dane warunkujące przetrwanie spółki (szczegóły w infografice obok). Dowiemy się z nich m.in. jaki procent ich przychodów pochodzi z bardzo dokładnie zdefiniowanej działalności „zielonej", jaka jest emisja gazów cieplarnianych liczonych jako ekwiwalent dwutlenku węgla (C02e) i jakie są plany jej redukcji. Dowiemy się, jakie ryzyka i szanse związane ze zmianami klimatycznymi stoją przed spółką, no i wreszcie co może będzie najciekawsze dowiemy się, jak będzie funkcjonował model biznesowy spółki przy założeniu wzrostu globalnej temperatury o ponad 2 stopnie Celsjusza."

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami w Akademii Parkietu (2019-08-22, str. 14)

Ostatnia aktualizacja 22/08/2019
Podziel Się