Adam Grzymisławski

a_grzymislawski_mr_small_large.jpgSenior Consultant w firmie Crido Taxand (działającej do marca 2013 r. pod nazwą Accreo Taxand).
Specjalizuje się w rynku odpowiedzialnych inwestycji i raportowaniu ESG. Doświadczenie zdobywał jako redaktor portalu Odpowiedzialne-Inwestowanie.pl. Koordynował polską części badania Eurosif European SRI Study 2012. Był członkiem Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji przy Ministerstwie Gospodarki.
W Crido Taxand koordynował również opracowanie, na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, przewodnika dla przedsiębiorstw w zakresie raportowania zintegrowanego oraz, na zlecenie Ministerstwa Środowiska, badania desk research, dotyczącego środowiskowego wymiaru społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce. Ukończył podstawowe i zaawansowane szkolenie na audytora międzynarodowej normy dotyczącej odpowiedzialności w miejscu pracy SA8000. Laureat konkursu CSR Case Study 2011 oraz VIII edycji konkursu Verba Veritatis.
Jest absolwentem Finansów i Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Ostatnia aktualizacja 11/09/2014
Podziel Się