15 spółek w finale Konkursu Złota Strona Emitenta 2010

Kategoria: 
Komunikaty Prasowe
07/09/2010

Warszawa, 7 września 2010 roku
INFORMACJA PRASOWA

7 września 2010 roku rozpoczyna się ostatni, trzeci etap Konkursu Złota Strona Emitenta, w którym Kapituła Konkursu spośród 15 spółek giełdowych wyłoni pięciu laureatów. Lista zwycięzców Konkursu zostanie ogłoszona już 1 października, podczas Gali V Kongresu Zarządów Spółek Giełdowych SEG.

5 września 2010 roku zakończył się II etap Konkursu Złota Strona Emitenta, w którym Jury konkursowe zbadało 57 spółek giełdowych. Największą liczbę punktów, kwalifikując się do finału Konkursu, zdobyły witryny internetowe:

Polskie spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mWIG40:

 • Asseco Poland SA
 • PBG SA
 • PKN Orlen SA

Polskie spółki należące do indeksu sWIG80:

 • ATM SA
 • Comarch SA
 • Hydrobudowa Polska SA

Polskie spółki giełdowe nie należące do w/w indeksów:

 • Fortis Bank Polska SA
 • Getin Noble Bank SA
 • Kredyt Inkaso SA

Polskie spółki giełdowe notowane na rynku alternatywnym NewConnect:

 • Grupa ADV SA
 • LUG SA
 • Tele-Polska Holding SA

Zagraniczne spółki giełdowe notowane na GPW w Warszawie, również na rynku NewConnect:

 • Central European Distribution Corporation
 • Cinema City International N.V.
 • Kulczyk Oil Ventures

Członkowie Jury (skład Jury II etapu Konkursu) oceniali strony internetowe przyznając od 0 do 10 punktów w obrębie ośmiu specjalności:
1.    Jasność komunikatu, zawartość informacyjna
2.    Informacje dla inwestorów odnośnie nowych zasad WZA
3.    Innowacyjność komunikacji
4.    Intuicyjność, ergonomia, zgodność z regułami nawigacji
5.    Poprawność zastosowanych technologii
6.    Estetyka strony
7.    Opinia inwestorów indywidualnych
8.    Opinia inwestorów instytucjonalnych

W III etapie Konkursu, który potrwa do 30 września 2010 roku, wyboru najlepszych stron internetowych spośród trzech nominatów w każdej z pięciu kategorii dokona Kapituła Konkursu w składzie:

Przewodniczący Kapituły: Ludwik Sobolewski – Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
Dariusz Choryło – Dyrektor Wykonawczy Departamentu Relacji Inwestorskich i Strategicznych Analiz Rynkowych, Bank Pekao SA
Jarosław Dominiak – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
Marcin Dyl – Prezes Zarządu, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
Dominik Kaznowski – Pełnomocnik Zarządu, Nasza-Klasa Sp. z o.o.
Artur Sierant – Wiceprezes Zarządu, Presspublica Sp. z o.o.
Jarosław Sobolewski – Dyrektor Generalny, Interactive Advertising Bureau Polska
Beata Stelmach – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Leon Tarasewicz – Profesor, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Rafał Zaorski – Prezes Zarządu, Grupa Etendard Sp. z o.o.
Janusz Żebrowski – Prezes Zarządu, K2 Internet SA

Ogłoszenie werdyktu Kapituły Konkursu i wręczenie nagród laureatom Konkursu Złota Strona Emitenta 2010 odbędzie się 1 października, podczas V Kongresu Zarządów Spółek Giełdowych SEG.

Celem Konkursu Złota Strona Emitenta jest promocja stron internetowych spółek giełdowych, jako przyjaznej, efektywnej i nowoczesnej formy komunikowania się emitenta z inwestorami, akcjonariuszami oraz środowiskiem biznesowym.

Patronat nad Konkursem Złota Strona Emitenta 2010 objęła Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz Grupa Etendard. Patronat medialny sprawują: Rzeczpospolita, Gazeta Giełdy Parkiet, Polska Agencja Prasowa, Miesięcznik Kapitałowy, Computerworld, Radio PIN, Onet.pl, TVN CNBC Biznes.
Regulamin Konkursu oraz szczegółowe informacje nt. Złotej Strony Emitenta 2010 są dostępne na stronie internetowej www.zse.seg.org.pl

***

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG) – jako reprezentant spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, służy środowisku emitentów wiedzą i doradztwem w zakresie regulacji rynku giełdowego oraz praw i powinności uczestniczących w nim spółek. Będąc organizacją ekspercką, dąży do szerzenia i wymiany wiedzy umożliwiającej rozwój rynku kapitałowego i nowoczesnej gospodarki rynkowej w Polsce. Integruje środowisko emitentów i promuje współdziałanie na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Dodatkowych informacji udziela:

Agnieszka Oleszczuk
e-mail: agnieszka.oleszczuk@seg.org.pl
tel. 0 22 826 26 89, 0 509 357 280

Ostatnia aktualizacja 26/08/2013
Podziel Się