10 na 10 - komunikuj się skutecznie

Kategoria: 
Patronaty SEG
25/08/2015

logo10n10_www.jpg

Dostęp do wiarygodnych informacji na temat danego emitenta, to wciąż  jeden z najważniejszych czynników decydujących o wyborze danej spółki pod inwestycję. Dbając o własne interesy, angażując tym samym swoje oszczędności, inwestorzy indywidualni nieustannie poszukująsprawdzonych źródełinformacji. Ale to przede wszystkim po stronie spółek leży obowiązek należytej dbałości o utrzymywanie odpowiedniego poziomu relacji z inwestorami, a co za tym idzie przejrzystej i skutecznej z nimi komunikacji. Jednakże rozwój środków masowego przekazu, i rozpiętośćkomunikacyjnych staje sięcoraz większym problemem. Dotyczy to także aspektu relacji inwestorskich.

W związku z tym, że proces informowania akcjonariuszy oraz dostęp do kluczowych z inwestycyjnego punktu widzenia informacji jest utrudniony, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych stworzyło program, którego ideą jest promowanie tych podmiotów, które w tej dziedzinie postępują wzorowo. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych objęło Patronat Merytoryczny nad programem. Dążeniem programu jest przede wszystkim podniesienie poziomu wiedzy na temat relacji inwestorskich na polskim rynku kapitałowym, poprawa efektywności przepływu informacji, wskazanie standardów prowadzenia komunikacji z inwestorami. Program „10na10 - komunikuj się skutecznie” jest realizacją założenia o transparentności rynku kapitałowego i przestrzegania dobrych praktyk na polskim rynku kapitałowych ustanowionych przez Giełdę Papierów Wartościowych. Nie ma znaczenia struktura akcjonariatu, czy aktualny wynik finansowy, nie ważne czy spółka jest światowym potentatem, czy właśnie zadebiutowała na warszawskim parkiecie, wszystkich powinny obowiązywać te same wysokie standardy, a ich przestrzeganie powinno być na stałe wpisane w strategię funkcjonowania i rozwoju danej organizacji.

W programie, który objęty został honorowym patronatem kampanii edukacyjnej „Akcjonariat Obywatelski. Inwestuj świadomie” uczestniczy już kilka największych polskich spółek, natomiast chętnych jest kilkanaście kolejnych. Proces i warunki wejścia do programu opisane zostały szczegółowo w dostępnych na stronie internetowej www.10na10.pl dokumentach.

Począwszy od samego początku programu funkcjonuje on w oparciu o strategiczne założenia. Należą do nich następujące kwestie:

  • Program „10 na 10 - komunikuj się skutecznie” ma charakter edukacyjny i niekomercyjny.
  • Jest narzędziem służącym dostarczaniu najlepszych praktyk w zakresie komunikacji z inwestorami indywidualnymi w oparciu o ich oczekiwania oraz najlepsze wzorce funkcjonujące na rynkach zagranicznych.
  • Główną funkcją programu jest promowanie spółek, które zadeklarowały i realizują politykę informacyjną przyjazną inwestorom indywidualnym, przez nadanie spółce certyfikatu „Spółka Przyjazna Inwestorom”, po tym jak w ciągu 6 miesięcy będą realizowane przez spółkę działania komunikacyjne zgodnie ze złożoną deklaracją (dwa następujące po sobie pozytywne audyty kwartalne).
  • Program ma charakter ciągły, a uzyskany przez spółkę certyfikat będzie przysługiwał spółce tak długo, jak będzie spełniała określone kryteria. Po uzyskaniu certyfikatu spółka będzie musiała w sposób ciągły pozytywnie przechodzić kwartalne audyty działań z zakresu IR.

Spółki biorące udział w programie, dzięki zwiększeniu przejrzystości działania, ocenie jakości prowadzenia komunikacji, będą lepiej postrzegane nie tylko na rynku kapitałowym.

Wszystkie osoby oraz spółki zainteresowane uczestnictwem w programie „10 na 10” zapraszamy na stronę internetową www.10na10.org.pl.

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się