W przyszłym tygodniu odbędzie się III Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG

Category: 
Komunikaty Prasowe
15/05/2014

Komunikat prasowy, 15.05.2014

Podczas III Kongresu CFO Spółek Giełdowych SEG dyrektorzy finansowi polskiego rynku kapitałowego będą dyskutować o zarządzaniu ryzykiem finansowym. Poruszone zostaną m.in. takie zagadnienia jak: metody minimalizacji i transferu ryzyka finansowego, zarządzanie ryzykiem z wykorzystaniem instrumentów finansowych oraz minimalizacja i transfer ryzyka związanego z ekspansją zagraniczną. Wydarzenie odbędzie się 21-22 maja 2014 roku w Jachrance.

Podczas pierwszego dnia Kongresu zostały zaplanowane trzy panele dyskusyjne. Podczas pierwszej sesji dyskusyjnej zostaną omówione takie zagadnienia jak: prognozy makroekonomiczne dla polskiej gospodarki, czynniki wpływające na prawdopodobieństwo materializacji poszczególnych ryzyk finansowych, dostępne środki minimalizacji i transferu ryzyka.

O potrzebie zarządzania ryzykiem mówi się głośno przy okazji analizy przyczyn kryzysu finansowego czy spektakularnej upadłości dużej firmy. Tylko wtedy niestety jest już za późno na minimalizację ryzyka, możemy jedynie wyciągnąć wnioski na przyszłość. Każda duża firma powinna opracować mapę ryzyk, na które jest narażona oraz sposób postępowania w przypadku ich materializacji. Część z tych ryzyk można minimalizować w ramach spółki, część natomiast transferować na zewnątrz. Jest to możliwe za pomocą ubezpieczenia lub wykorzystania różnych instrumentów finansowych.- mówi Mirosław Kachniewski, Prezes SEG.

Tematem drugiej sesji plenarnej jest zarządzanie ryzykiem z wykorzystaniem instrumentów finansowych. Uczestnicy zastanowią się nad takimi aspektami jak m.in.: szanse i zagrożenia wynikające z wykorzystania poszczególnych instrumentów finansowych, rozwój nowych instrumentów na rynku polskim, rachunkowość zabezpieczeń, instrumenty emitowane przez spółkę giełdową.

W celu efektywnego zabezpieczenia identyfikowanego ryzyka finansowego, spółka może wykorzystać szereg rozwiązań z wykorzystaniem instrumentów pochodnych. Rodzi to jednak wiele pytań związanych ze skuteczną a zarazem bezpieczną realizacją strategii zabezpieczającej. Brak uwzględnienia w realizowanej strategii pewnych istotnych elementów może skutkować nieodpowiednimi decyzjami i związanymi z tym dodatkowymi – potencjalnie istotnymi – kosztami. W związku z tym niezwykle ważnym jest, aby spółka podchodziła do decyzji w zakresie stosowania instrumentów pochodnych w sposób metodyczny i kompleksowy, tj. wdrożyć politykę zarządzania ryzykiem finansowym. Dodatkowo, w związku z zastosowaniem instrumentów pochodnych i występowaniem tzw. niedopasowania księgowego spółka powinna rozważyć zastosowanie rachunkowości zabezpieczeń - mówi Andrzej Gałkowski, Dyrektor Zespołu ds. Zarządzania Ryzykiem Finansowym, firma doradcza KPMG w Polsce.

Merytoryczną część pierwszego dnia Kongresu zakończy debata o ryzykach finansowych związanych z ekspansją zagraniczną, podczas której zostaną omówione takie zagadnienia jak: specyfika ryzyk związanych z wyjściem poza rynek krajowy, zarządzanie „ryzykiem ekspansji”, globalne rynki dla lokalnych spółek.

Z naszych obserwacji w ostatnich kilku latach polskie firmy coraz częściej szukają możliwości wzrostu na rynkach zagranicznych. Działania te wykraczają już poza eksport towarów i usług . Coraz częściej widzimy inwestycje bezpośrednie, np. lokowanie nowych mocy produkcyjnych za granicą, czy też przejęcia. Barclays specjalizuje się m.in. w doradztwie przy tego typu operacjach trans-granicznych połączonych z transferem ryzyka kursowego czy kredytowego. Bardzo często też przy takich sytuacjach występujemy w roli organizatora finansowania na rynkach zagranicznych - mówi Marcin Burda, Director, Risk Solutions Group responsible for CEE Region, Barclays.

Po części merytorycznej odbędzie się Charytatywny Bieg Rynku Kapitałowego, którego uczestnicy będą zbierać środki na praktyczną edukację młodzieży ponadgimnazjalnej w zakresie przedsiębiorczości w ramach programu „Zarządzanie firmą”, który jest realizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Drugiego dnia Kongresu odbędą się warsztaty tematyczne pogłębiające wiedzę z zakresu ryzyk występujących w organizacji. Zostaną omówione m.in takie zagadnienia jak: zarządzanie ryzykami rynkowymi i kredytowymi, emisja eurobondów w celu finansowania wzrostu, ryzyka związane z ekspansją międzynarodową, analiza ryzyka kredytowego spółki giełdowej, zarządzanie luką płynności, zarządzanie ryzykiem walutowym, zarządzanie ryzykiem finansowym poprzez ubezpieczenia, zastosowanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu ryzykiem finansowym, emisja obligacji zamiennych jako efektywna forma finansowania.

Gospodarzem Kongresu będzie Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerstwo nad wydarzeniem objęli: Barclays, PKO Bank Polski i PZU jako Partnerzy Strategiczni, firma audytorsko-doradcza KPMG jako Partner Merytoryczny, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jako Partner Instytucjonalny, Marsh Polska jako Partner, Unicomp-WZA jako Partner Technologiczny oraz Codec Polska jako Patron. Partnerem kolejnej edycji Charytatywnego Biegu Rynku Kapitałowego będzie spółka PZU.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.seg.org.pl.

Dodatkowe informacje:

Magdalena Raczek
Dyrektor Zarządzający
e-mail: mraczek@seg.org.pl
tel. (22) 826 26 89
kom. 509 357 280

Last updated 09/19/2014
Share