Raportowanie danych ESG na polskim rynku kapitałowym

Category: 
Komunikaty Prasowe
17/06/2013

Komunikat prasowy, 17.06.2013

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Crido Business Consulting oraz GES po raz drugi organizują projekt edukacyjny „Analiza ESG spółek w Polsce”, w ramach którego wszystkie spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (w tym na rynku NewConnect) zostaną ocenione pod kątem ujawniania danych pozafinansowych związanych z kwestiami ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG). Od 17 czerwca br. każda spółka giełdowa może bezpłatnie zapoznać się z indywidualnymi wynikami analizy.

 „Projekt ma charakter edukacyjny – chcemy zwrócić uwagę spółek giełdowych na znaczenie właściwego ujawniania danych ESG. Spółki mają możliwość nie tylko sprawdzić jak zostały ocenione przez analityków firmy GES, którzy na co dzień zajmują się badaniem około 5000 firm z całego świata, ale również zadać im pytania i skonsultować sposób komunikacji danych pozafinansowych czy budowania strategii CSR” – mówi dr Mirosław Kachniewski, Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Rola projektu jest szczególna w obliczu  propozycji nowelizacji dyrektyw UE dotyczących rachunkowości. Komisja Europejska zapowiada zaostrzenie wymogów ujawniania danych pozafinansowych dla wszystkich (nie tylko giełdowych) dużych europejskich przedsiębiorstw. Uczestnictwo w projekcie jest dla spółek możliwością przygotowania się do nadchodzących zmian legislacyjnych.

„Proponowane przez Komisję Europejską zmiany zakładają, że każda firma zatrudniająca powyżej 500 pracowników lub wykazująca sumę bilansową powyżej 20 mln euro lub obrót netto powyżej 40 mln euro będzie zobowiązana w swoich rocznych sprawozdaniach raportować o kluczowych wskaźnikach na temat polityk, wyników i ryzyk dotyczących zarządzania środowiskowego, zagadnień społecznych, relacji z pracownikami, poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji i łapówkarstwu oraz kwestii różnorodności w organach zarządzających i kontrolnych, lub wyjaśnić dlaczego nie podaje tych danych. Proponowane zmiany mogą okazać się dużym wyzwaniem dla wielu spółek, ale również zmianą jakościową w podejściu do zarządzania i raportowania danymi z obszarów pozafinansowych” - mówiRobert Sroka, Szef Projektów CSR w CridoBusiness Consulting.

Analizą są objęte wszystkie spółki, których akcje w dniu 30 czerwca 2013 roku będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, w tym na rynku NewConnect. Badanie zostało przeprowadzone metodą GES Risk Rating, która polega na ocenie systemów zarządzania w zakresie ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego firm.

Od 17 czerwca 2013 spółki mogą bezpłatnie zapoznać się z wynikami analizy raportowania danych ESG na specjalnie przygotowanej interaktywnej platformie internetowej. W swoim indywidualnym profilu każda spółka może zadać pytanie dotyczące uzyskanej oceny, uzupełnić informacje, a także zapoznać się z benchmarkami ogólnymi oraz branżowymi. Indywidualne wyniki analizy dotyczące spółki będą ujawniane jedynie jej przedstawicielom, natomiast wnioski płynące z analizy, zbiorcze wynikibadań oraz wytyczne dla spółek i inwestorów w zakresie znaczenia danych ESG zostaną omówione 23 października 2013 roku na konferencji podsumowującej II edycję projektu. Zostanie również wydana publikacja na postawie II edycji projektu.

W tym roku po raz pierwszy w ramach projektu zostanie również przeprowadzony w wybranych spółkach proces Engagement.

Właściciele oraz zarządzający aktywami coraz częściej podejmują strategiczną decyzję, aby pozytywnie wpływać na wartość spółki w interesie udziałowców i interesariuszy poprzez integrację strategii ESG z procesami inwestycyjnymi. Aby wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom firma GES stworzyła proces zaangażowania (Engagement), który ma za zadanie wspieranie kadry zarządzającej firm, wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych, w budowaniu i rozwijaniu strategii zrównoważonego biznesu, praktyk i systemów raportowania. Aby pokazać spółkom, jak i potencjalnym inwestorom, jakie są jego założenia i cele, procesowi zaangażowania poddanych zostanie kilka polskich spółek giełdowych, a wyniki oraz podsumowanie tych spotkań zamieszczone zostaną w raporcie na zakończenie tegorocznego projektu – opowiada Marcin Pitura, Dyrektor Zarządzający GES.

Patronat nad projektem objęły: Ministerstwo Skarbu Państwa w ramach programu Akcjonariat Obywatelski, Komisja Nadzoru Finansowego oraz Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej www.seg.org.pl/esg

Last updated 09/19/2014
Share