Paweł Szołucha

szolucha_pawel_small.jpgManager, KPMG RAS FRM

Paweł dołączył do KPMG we wrześniu 2006 roku. Jest członkiem Zespołu RAS FRM.
Paweł uczestniczył w projektach doradczych dla czołowych polskich przedsiębiorstw i grup kapitałowych w zakresie zarządzania ryzykiem rynkowym (walutowym, stopy procentowej oraz towarowym) a także płynnością. W ramach tych projektów Paweł był odpowiedzialny m.in. za:

 

  • przegląd i analizę procesów zarządzania ryzykiem i płynnością,
  • opracowanie koncepcji zarządzania ryzykiem i płynnością,
  • przygotowanie formalnych polityk i procedur zarządzania ryzykiem oraz płynnością,
  • opracowanie raportów wraz z rekomendacjami dla klientów,

Dodatkowo Paweł uczestniczył w licznych projektach m.in. z zakresu zgodności z regulacjami, implementacji rachunkowości zabezpieczeń, implementacji MSSF 7 oraz rozwiązań  księgowych dla instrumentów finansowych.

Ponadto Paweł jest odpowiedzialny za audyty departamentów Treasury oraz Ryzyka Rynkowego w bankach.

Paweł przygotowywał i prowadził szkolenia z zakresu zarządzania ryzykiem rynkowym i płynnością.

Ostatnia aktualizacja 25/04/2014
Share