Laureaci konkursu Złota Strona Emitenta nagrodzeni!

Category: 
Komunikaty Prasowe
05/06/2014

4 czerwca 2014 roku podczas VI Kongresu Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG odbyła się ceremonia wręczenia statuetek laureatom Konkursu Złota Strona Emitenta VII.

Laureatami VII edycji Konkursu ZŁOTA STRONA EMITENTA zostali:

  • GRUPA AZOTY SA (kategoria: spółki należące do indeksów WIG20 i mWIG40),
  • PELION SA (kategoria: spółki giełdowe należące do indeksu sWIG80), 
  • K2 INTERNET SA (kategoria: spółki giełdowe notowane na GPW nie należące do indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80), 
  • LUG SA (kategoria: spółki giełdowe notowane na rynku alternatywnym NewConnect), 
  • SERINUS ENERGY INC (kategoria: spółki zagraniczne notowane na GPW  w tym na rynku NewConnect).

Nagrodę Specjalną Ministra Skarbu Państwa za najlepszą komunikację z inwestorami indywidualnymi prowadzoną poprzez stronę internetową otrzymała spółka Inter Cars SA

Spółka PEKAO SA została laureatem Nagrody Specjalnej GPW Media w zakresie prowadzenia RI przy wykorzystaniu nowoczesnych metod komunikacji internetowej.

Celem Konkursu Złota Strona Emitenta jest promocja nowych trendów komunikacji korporacyjnej on-line. VII edycja konkursu rozpoczęła się w czerwcu 2013 roku. Po ogłoszenie kryteriów emitenci mieli okres ponad 3 miesięcy na wprowadzanie zmian oraz modyfikacji na stronach internetowych. Na I etapie strony wszystkich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (w tym na rynku NewConnect) były oceniane pod kątem kilkudziesięciu kryteriów konkursowych. Do II etapu zakwalifikowano 70 spółek, których witryny internetowe zostały przeanalizowane przez 30 jurorów pod kątem 9 kryteriów takich jak: jasność komunikatu, zawartość informacyjna; komunikacja z inwestorem; innowacyjność komunikacji; intuicyjność, ergonomia, zgodność z regułami nawigacji; poprawność zastosowanych technologii; estetyka strony; opinia inwestorów indywidualnych; opinia inwestorów instytucjonalnych; opinia inwestora zagranicznego. W III finałowym etapie Kapituła konkursy wybrała spośród 15 nominowanych przez jury spółek jednego laureata z każdego segmentu.

Wszystkim spółkom, które zostały nagrodzone w ramach konkursu Złota Strona Emitenta należą się gorące gratulacje. Co roku w ramach konkursu badamy wszystkie spółki giełdowe, których akcje są notowane na rynku głównym oraz alternatywnym NewConnect, co w tej edycji dało próbę 889 stron internetowych. Konkurencja była w tym roku ogromna o czym świadczy zakwalifikowanie aż 70 spółek do drugiego etapu. Laureaci konkursu to spółki, które reprezentują najwyższy poziom prowadzenia relacji inwestorskich z wykorzystaniem narzędzi internetowych – mówi dr Mirosław Kachniewskie, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Regulamin konkursu, harmonogram oraz szczegółowe informacje nt. Złotej Strony Emitenta VII są dostępne na stronie internetowej www.zse.seg.org.pl.

  4e4b1399.jpg  

Więcej informacji:
Magdalena Raczek
Dyrektor Zarządzający
e-mail: mraczek@seg.org.pl
tel. (22) 826 26 89
www.seg.org.pl | www.zse.seg.org.pl

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych jest organizacją ekspercką, która istnieje od 1993 roku. Podstawowym celem funkcjonowania SEG jest udzielanie wsparcia spółkom w aspekcie informacyjnym (przekazywanie informacji o zmianach legislacyjnych), edukacyjnym (organizacja seminariów i konferencji) oraz prawnym (opracowywanie opinii prawnych, rekomendacji i interpretacji dotyczących nowych przepisów). SEG podejmuje prace na rzecz rozwoju polskiego rynku kapitałowego oraz reprezentuje interesy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie Stowarzyszenie skupia ponad 260 spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz alternatywnym rynku New Connect, reprezentujących ponad 80 proc. kapitalizacji emitentów krajowych.

Last updated 09/19/2014
Share