I Kongres Prawników SEG

Category: 
Komunikaty Prasowe
16/02/2010

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wraz z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, BDO oraz UnicompWZA zapraszają na I Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG, który odbędzie się w dniach 17-18 lutego 2010 roku w Centrum Kongresowo–Szkoleniowym „Magellan” w Bronisławowie.

Podczas Kongresu Prawników przedyskutowane będą zagadnienia dotyczące organizacji Walnych Zgromadzeń oraz przeprowadzone zostanie fikcyjne WZ Zwykłej Spółki SA. Uczestnicy wydarzenia będą mogli aktywnie brać udział w przebiegu „WZA” – zgłaszać wnioski formalne, modyfikacje uchwał, a także głosować (uwzględniając także podział głosów, czyli tzw. split voting). Podczas „WZA” przedyskutowanych zostanie możliwie wiele problemów natury prawnej, organizacyjnej i technicznej.

Szczegółowy progam I Kongresu Prawników SEG jest dostępny na stronie: http://www.seg.org.pl/seminaria/id,504,i_kongres_prawnikow_spolek_gieldowych_seg.html

Implementacja Dyrektywy 2007/36/WE (o prawach akcjonariusza) poprzez nowelizację kodeku spółek handlowych przyniosła istotne zmiany w dziedzinie organizacji WZA. Oznacza to bardzo wiele zmian w zakresie organizacji walnych zgromadzeń dla wszystkich uczestników rynku giełdowego – m.in. notowanych spółek, pośredników, inwestorów.

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych podejmuje działania w tej kwestii od początku 2008 roku, począwszy od etapu projektowania zmian regulacyjnych w prawie krajowym i konsultowania ich z notowanymi spółkami. Wspólnie z innymi instytucjami rynku, SEG opracowało broszurę z rekomendacjami dotyczącymi wewnętrznych uregulowań i dobrych praktyk działania spółek publicznych, instytucji rynku, firm inwestycyjnych, akcjonariuszy. Stanowi ona próbę odpowiedzi na niektóre wątpliwości związane z nowymi przepisami zmieniającymi zasady przeprowadzania WZA (broszura jest dostąpna pod adresem: http://www.seg.org.pl/_upload/Rekomendacje.pdf)

Stowarzyszenie zrealizowało wiele konferencji i seminariów poświęconych WZA, w tym konferencję w formie walnego zgromadzenia fikcyjnej spółki publicznej, przeprowadzonego pod nowymi regulacjami. Uczestnicy zgromadzenia mogli aktywnie uczestniczyć w przebiegu „WZA” - możliwość uczestnictwa dotyczyła zarówno osób zgromadzonych na sali, jak i „akcjonariuszy” uczestniczących w „walnym” za pośrednictwem Internetu.

W odpowiedzi na duże zainteresowanie problematyką organizacji WZA pod nowymi regulacjami, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wraz z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, BDO oraz UnicompWZA postanowiło zorganizować I Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG, podczas którego zostaną poruszone prawne, organizacyjne oraz techniczne aspekty organizacji walnych zgromadzeń po implementacji dyrektywy o prawach akcjonariusza.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawują: Rzeczpospolita, Gazeta Giełdy Parkiet, Bankier.pl, Miesięcznik Kapitałowy, Radio PIN, TVN CNBC Biznes.

Kontakt dla mediów:

Agnieszka Oleszczuk
e-mail: agnieszka.oleszczuk@seg.org.pl
tel. 0 22 826 26 89, 0 509 357 280

Last updated 09/19/2014
Share