O czym spółka giełdowa wiedzieć powinna - obowiązki informacyjne spółek giełdowych

Relation on event: 

Seminarium "O czym spółka giełdowa wiedzieć powinna - obowiązki informacyjne spółek giełdowych" odbyło się 14 września 2006 roku.

Opis

Spotkanie organizowane dla spółek z pierwszego półrocza 2006r.

Przedstawicielka KPWiG pokazuje błędy, jakie w zakresie polityki informacyjnej najczęściej popełniały spółki debiutujące w I półroczu 2006 r. Przedstawiciel GPW przypomina obowiązki emitentów, wynikające z regulacji dotyczących trybu, sposobu i konsekwencji przekazywania informacji Giełdzie, a pełnomocnik zarządu Polmos Białystok SA dzieli się doświadczeniami w zakresie codziennego wykonywania obowiązków informacyjnych przez spółkę giełdową.

Last updated 10/24/2014
Share