18. Forum Ekonomiczne w Krynicy

Relation on event: 

11 września 2008 roku SEG zorganizaowało panel dyskusyjny „Wrogie przejęcia – przyjazne dla rynku?” podczas 18. Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Opis

Forum odbyło się w dniach 10-13 września 2008 r. w Krynicy-Zdroju. Panel poruszył tematykę wrogich przejęć, ich wpływu na efektywność rynku i alokacje kapitału, oraz celowości prób uregulowania tego zjawiska. Uczestnicy skupili się na następujących zagadnieniach:

Co to jest wrogie przejęcie?
Czy wrogie przejęcia mogą być potrzebne rynkowi?
Czy potrzebne są dalsze działania regulacyjne w obszarze wrogich przejęć?

Prowadzącą panel była Prezes SEG, Pani Beata Stelmach. Do dyskusji zaprosiliśmy znakomitych gości: Pana Jacquesa Schravena - Prezesa Zarządu EuropeanIssuers, Profesora Rüdigera von Rosen - Dyrektora Zarządzającego Deutsches Aktieninstitut, oraz Pana Stefano Micossiego - Dyrektora Generalnego Assonime (włoskiego stowarzyszenia spółek akcyjnych). Prelegenci są Członkami Zarządu EuropeanIssuers – jedynego ogólnoeuropejskiego stowarzyszenia emitentów, obejmującego zasięgiem 15 rynków krajowych o łącznej kapitalizacji powyżej 8 500 mld EUR.

Zapraszamy w czwartek, 11 września, drugiego dnia Forum. Więcej informacji o Forum: www.forum-ekonomiczne.pl

Last updated 09/22/2014
Share