Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Miesięcznik 8/2021

Data publikacji: 2021-08-19

W sierpniowym wydaniu miesięcznika "Akademia Parkietu dla Początkującego Inwestora" znalazł się artykuł dotyczący praktycznych aspektów raportowania ESG. Artykuł składa się z trzech części: 

Pierwsza z nich to rozmowa Wiceprezesa Zarządu SEG, Piotra Biernackiego, z Lidią Marcinkowską-Bartkowiak (Dyrektor naczelna ds. komunikacji w KGHM Polska Miedź, członek zarządu w Fundacji KGHM Polska Miedź) oraz Januszem Krystosiakiem (Dyrektor departamentu relacji inwestorskich, KGHM Polska Miedź), w której eksperci KGHM opowiadają o dotychczasowych doświadczeniach w raportowaniu. Z rozmowy można dowiedzieć się: 

 • W jaki sposób ustalić, które zagadnienia ESG są istotne w danej spółce? Jak przeprowadzone zostało takie badanie istotności w KGHM?
 • Jakimi metodami badacie dwukierunkową istotność?
 • Jak w KGHM Polska Miedź wygląda gromadzenie danych ESG?
 • Jak rozdrobnione są te dane? W podziale na spółki czy jednostki organizacyjne w poszczególnych spółkach? Na procesy operacyjne? Zakłady?
 • Sporządzacie oświadczenie o informacjach niefinansowych i osobno raport zintegrowany. Jakich standardów używacie? Zgodnie z czym raportujecie?
 • Czy podnoszenie wskaźników GRI oznacza przejście z wersji GRI CORE na pełną? Czy użycie standardów branżowych
 • Dlaczego poddajecie swoje raporty niefinansowe zewnętrznej weryfikacji, mimo że nie ma takiego obowiązku?
 • Czy weryfikacji poddawany jest cały raport, czy robicie wyłączenia?
 • Jak w KGHM jest zorganizowane zarządzanie zagadnieniami zrównoważonego rozwoju?
 • Czy macie jedną strategię zrównoważonego rozwoju, czy do waszej strategii biznesowej są dołączone elementy dotyczące zrównoważonego rozwoju?

Kolejna część rozmowy w tym samym składzie eksperckim, dotyczy ewolucji podejścia interesariuszy. W tej części eksperci z KGHM przybliżają kwestie: 

 • Co inwestorów najbardziej interesuje w zakresie zrównoważonego rozwoju?
 • Kto najczęściej pyta o kwestie ESG?
 • Ile czasu zabiera relacjom inwestorskim komunikacja z interesariuszami w sprawie ESG?
 • Kogo jeszcze interesuje tematyka ESG?

Ostatnia część to rozmowa Prezesa Zarządu SEG, Mirosława Kachniewskiego, z Pawłem Lewandowskim (Dyrektor naczelny ds. projektów strategicznych, KGHM Polska Miedź), w której znajdują się odpowiedzi na pytania: 

 • Ile energii zużywa KGHM?
 • Czy tyle trzeba zużywać? Czy wasze procesy produkcyjne tyle energii wymagają?
 • W jakiej części ta energia, którą konsumujecie, pochodzi np. ze spalania węgla brunatnego?
 • Czy przewidujecie niskoemisyjność lub zeroemisyjność?
 • Jakie kroki w związku z tym podejmujecie?
 • Czy w energii, którą kupujecie z zewnątrz, jest zielona energia?
 • Jakie konkretnie projekty realizujecie, jeśli chodzi o OZE?
 • Na ile OZE to jest koszt, a na ile sensowna, opłacalna inwestycja?
 • Czy fakt zainteresowania się OZE przekłada się na oszczędność energii i czy to się przekłada na kreatywność w innym obszarze, np. procesu produkcyjnego?
 • Biorąc pod uwagę, że nie możecie w pełni bazować na odnawialnych źródłach energii, to będziecie generować nadwyżki, czy przewidujecie sprzedaż energii?
 • Czy jest to już przemyślane cenowo? Jak to będzie się kształtowało względem ceny energii „brudnej”?
Zobacz również:

Szybkie menu