Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Weronika Pelc

Wspólnik, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy

Weronika Pelc

Wspólnik, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy

Radca prawny, wspólnik kancelarii Wardyński i Wspólnicy w praktyce transakcyjnej. Posiada znaczne doświadczenie w sprawach korporacyjnych oraz w sprawach fuzji i przejęć. Specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym, w szczególności w restrukturyzacjach w grupie spółek, w tym w połączeniach, przekształceniach i podziałach. Od początku przemian gospodarczych w Polsce uczestniczyła w obsłudze prawnej licznych transakcji prywatyzacyjnych, zwłaszcza w sektorze produkcyjnym, w tym energetycznym, hotelarskim i FMCG. Przez wiele lat świadczyła bieżącą obsługę prawną firmom z sektora paliwowego oraz FMCG (branża spożywcza i restauracyjna), w tym w ich działalności inwestycyjnej. Doradzała jednemu z największych zakładów ubezpieczeniowych w transakcji przejęcia zakładu ubezpieczeniowego poza granicami kraju. Obsługiwała transakcję przejęcia oraz następującej później restrukturyzacji jednej ze spółek zajmujących się dystrybucją paliw. Współdziałała przy ustalaniu modelu restrukturyzacji w sektorze bankowości spółdzielczej. Doradzała także w licznych transakcjach nabycia polskich przedsiębiorstw przez zagranicznych inwestorów. Świadczyła doradztwo oraz koordynowała pracę prawników w transakcjach nabycia i zbycia akcji, nabycia i zbycia zorganizowanych części przedsiębiorstwa, połączeń i przekształceń spółek prawa handlowego. Wielokrotnie była koordynatorem zespołów prawnych prowadzących analizy prawne spółek. Doradzała przedsiębiorcom prowadzącym działalność w sektorze energetycznym, w szczególności w zakresie energii odnawialnej. Doradza w wybranych kwestiach korporacyjnych, w tym w sporach pomiędzy wspólnikami. Publikowała w Palestrze, Glosie i Prawie Spółek, m.in. cykl artykułów na temat kart płatniczych, fuzji i przejęć. Zasiadała w panelu egzaminacyjnym ACCA w zakresie prawa gospodarczego. Jest współautorem Komentarza do Prawa Energetycznego wydanego przez Gazetę Prawną w 2008. W ostatnich latach publikowała na tematy prawne inwestycji w odnawialne źródła energii. Reprezentuje kancelarię Wardyński i Wspólnicy w stowarzyszeniu World Services Group zrzeszającym firmy prawnicze, doradztwa finansowego i księgowe, jako członek Rady Dyrektorów WSG.

Szybkie menu