Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Justyna Papież

Senior Associate, Olesiński & Wspólnicy

Justyna Papież

Senior Associate, Olesiński & Wspólnicy

Specjalizuje się w doradztwie z zakresu compliance i prawa karnego, w tym w szczególności gospodarczego i skarbowego. Posiada doświadczenie w sprawach związanych ze zwalczaniem nadużyć popełnianych na szkodę przedsiębiorców i osobistymi interesami menadżerów - przede wszystkim ich odpowiedzialnością cywilną, administracyjną i karną.

W ramach obszaru compliance zajmuje się wdrażaniem procedur zapewniających zgodność działalności przedsiębiorstwa z aktualnymi regulacjami krajowymi, międzynarodowymi i wewnętrznymi organizacji. Wspiera przy budowaniu skutecznych systemów compliance oraz przy identyfikacji wewnętrznych ryzyk organizacji i tworzeniu mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom.

Realizuje projekty dotyczące m.in. zmniejszania ryzyka odpowiedzialności karnej, cywilnej i administracyjnej, mapowania odpowiedzialności w strukturze spółek oraz oceny funkcjonujących w nich procedur. Wspiera przedsiębiorców przy przygotowywaniu procedur na wypadek kontroli organów państwowych i w postępowaniach karnych toczących się przed sądami oraz organami ścigania.

Prowadzi szkolenia z zakresu osobistej odpowiedzialności członków zarządu, zasad stosowania kontroli operacyjnej, zatrzymań, przesłuchań i innych czynności dokonywanych przez organy ścigania, przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aktywnie angażuje się w działalność pro bono m.in. na rzecz Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt Ekostraż.

Doradza również w języku angielskim.

Szybkie menu