Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Adam Drozdowski

Zarządzający Funduszami, Pioneer Pekao Investment Management

Adam Drozdowski

Zarządzający Funduszami, Pioneer Pekao Investment Management

Zarządzający Funduszami

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek: Bankowość (1995), gdzie w 2013 r. obronił pracę doktorską pt. „Selekcja spółek do portfela akcji jako metoda pozwalająca na osiąganie stóp zwrotu przewyższających benchmark”. Z rynkiem kapitałowym związany jest od ponad 20 lat. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 90, licencję maklera papierów wartościowych nr 760, tytuł CFA oraz certyfikat CIIA.

W latach 2001 - 2010 pełnił funkcję Członka Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na Doradców Inwestycyjnych przy KNF. Prowadzi również zajęcia na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na kursach dla doradców inwestycyjnych. W latach 2008-2009 wykładał dla słuchaczy Akademii Liderów Rynku Kapitałowego. Od 2000 r. pełni funkcje we władzach Związku Maklerów i Doradców.

W latach 2009 – 2013 pracował w AXA TFI gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie funduszami akcyjnymi oraz portfelami akcyjnymi innych funduszy oraz portfelami akcyjnymi AXA Życie.

W latach 2007 – 2009 pracował w PZU Asset Management S.A. (jedna z największych firm zarządzających aktywami w Polsce), gdzie pełnił funkcję Dyrektora Biura Rynku Publicznego i odpowiadał, między innymi za zarządzanie funduszami TFI PZU S.A. i portfelami akcyjnymi PZU S.A. i PZU Życie S.A.

W latach 1999 – 2007 pracował w firmie Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A., gdzie pełnił funkcję Dyrektora Inwestycyjnego oraz Głównego Stratega. W ramach swoich obowiązków był odpowiedzialny między innymi za zarządzanie funduszami oraz ustalanie strategii i polityki inwestycyjnej dla zarządzanych portfeli funduszy Legg Mason TFI S.A. Pełnił również funkcję Przewodniczącego Komitetu Inwestycyjnego.

W latach 1994 – 1999 zatrudniony był w Biurze Maklerskim BGŻ S.A. na stanowisku Naczelnika Wydziału Zarządzania Aktywami i Naczelnika Wydziału Doradztwa Inwestycyjnego.

Szybkie menu