Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Uwagi SEG do projektu ustawy o sygnalistach

Data publikacji: 2021-12-02

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (ustawa o ochronie sygnalistów). Projekt ten powstał w związku z koniecznością implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. W ramach konsultacji społecznych Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zgłosiło uwagi odnośnie podmiotowego zakresu jej stosowania. Przepisy zawarte w tym artykule mogą wskazywać, że również emitenci papierów wartościowych notowanych na rynku zorganizowanym, którzy zatrudniają poniżej 50 osób, będą zobowiązani stosować wymogi projektowanej ustawy o ochronie sygnalistów od dnia wejścia w życie ustawy.

Bieżące prace legislacyjne - Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa 

Data aktualizacji: 2021-12-02

Szybkie menu