Zostań członkiem SEG!

Członkiem Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych może zostać:

  • jako członek wspierający - osoba prawna będąca emitentem papierów wartościowych, w będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu
  • jako członek zwyczajny - osoba fizyczna w spółce giełdowej będącej członkiem wspierającym SEG:
    • prezes oraz członkowie zarządu
    • przewodniczący oraz członkowie rady nadzorczej
    • akcjonariusz lub udziałowiec, któremu bezpośrednio przysługuje nie mniej niż 25% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników
  • jako członek honorowy - osoba fizyczna zasłużona dla Stowarzyszenia, emitentów papierów wartościowych oraz mająca istotny wpływ lub zasługi dla tworzenia lub funkcjonowania rynków kapitałowych.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat członkostwa.

          infografika_korzysci_z_czlonkostwa.png   Zobacz infografikę

Kontakt w sprawie członkostwa:

Magdalena Cieciura
Specjalista ds. Współpracy z Emitentem
 
mob. 512 588 425
tel.  22 826 26 89 wew.18
e-mail:  magdalena.cieciura(at)seg.org.pl

 


Ostatnia aktualizacja 03/08/2017
Podziel Się