Etap I


x-zse_logo_pl_rgb_bez-tla.png

Etap I

Pierwszy etap oceny, poprzedzony podziałem spółek na 5 kategorii, będzie się odbywać według formularza zawierającego 3 pytania zamknięte (TAK/NIE), którym przypisano następujące wagi:

I. Komunikacja z Inwestorem (14)

 • Jak szybko spółka odpowiada merytorycznie na zapytanie dotyczące relacji inwestorskich przekazane za pośrednictwem strony internetowej? (6)
 • Wykorzystanie wideo: transmisje lub nagrania wideo z wydarzeń korporacyjnych lub link z materiałami do stron internetowych, które je zamieszczają (1)
 • Czy spółka w prowadzeniu relacji inwestorskich wykorzystuje nowoczesne sposoby komunikacji z inwestorami (6), w tym:
  • RSS (1)
  • Zamieszczanie treści przy pomocy zewnętrznych narzędzi (np. zamieszczanie prezentacji poprzez Slideshare lub Sliderocket, zamieszczanie danych finansowych lub operacyjnych w formacie np. .xlsx) (1)
  • Linki do wątków na inwestorskich forach dyskusyjnych poświęconych spółce (1)
  • Zapisy czatów inwestorskich organizowanych przez spółkę lub linki do zewnętrznych portali, na których umieszczone są zapisy czatów) (1)
  • Uczestnictwo w mediach społecznościowych (np. prowadzenie bloga inwestorskiego/korporacyjnego, Twitter, LinkedIn, Facebook itp.) (2)
 • Czy na stronie spółki widnieje kontakt dedykowany dla inwestorów? (1)

II. Zawartość Informacyjna (17)

Czy na stronie są zamieszczone:

 • Podstawowe dokumenty korporacyjne, a w szczególności statut i regulaminy organów spółki (1)
 • Życiorysy zawodowe członków organów spółki (1)
 • Raporty bieżące (1)
 • Raporty okresowe (1)
 • Roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej (1)
 • Informacja o strukturze akcjonariatu oraz dane akcjonariusza dominującego lub akcjonariuszy znaczących (1)
 • Kalendarium wydarzeń korporacyjnych (1)
 • Podstawowe wskaźniki finansowe spółki (1)
 • Aktualności i komunikaty prasowe (1)
 • Opinia Biegłego Rewidenta (1)
 • Szczegółowe informacje o ostatnim przeprowadzonym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (1)
 • Wykres notowań spółki (dzień , miesiąc, rok) (1)
 • Prezentacje inwestorskie (1)
 • Czy na stronie zamieszczono odnośniki do stron innych instytucji rynku kapitałowego (KNF, GPW, SEG, SII) (2)
 • Informacje o polityce dywidendowej i/lub wypłaconych historycznie dywidendach (1)
 • Podstawowe dane na temat akcji spółki (kod ISIN akcji, ticker, przynależność do indeksów) (1)

III. Użyteczność serwisu (9)

 • Czy strona dostępna jest w języku angielskim. (3)
 • Czy na stronie jest działająca wyszukiwarka treści zawartych na stronie? (3)
 • Dostępność stron www (2)
 • Wersja mobilna serwisu (strona responsywna lub widoczna ikona kierująca do wersji mobilnej) (1)

Celem I etapu jest wyłonienie po 10 stron najwyżej punktowanych w każdej z 5 kategorii.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej www.zse.seg.org.pl

Ostatnia aktualizacja 13/06/2016
Podziel Się