Etap II


x-zse_logo_pl_rgb_bez-tla.png

Etap II

Etap drugi polegać będzie na wyłonieniu po 3 nominatów w każdej z 5 kategorii. Dokona tego jury konkursowe, złożone ze specjalistów w dziedzinach, po 4 osoby z każdej dziedziny. Każdy członek jury ocenia stronę w obrębie swojej specjalności w skali od 0 do 10 punktów.

Kryteria oceny

  • Jasność komunikatu, zawartość informacyjna
  • Komunikacja z inwestorem
  • Innowacyjność komunikacji
  • Intuicyjność, ergonomia, zgodność z regułami nawigacji
  • Poprawność zastosowanych technologii
  • Estetyka strony
  • Opinia inwestorów indywidualnych
  • Opinia inwestorów instytucjonalnych
  • Opinia inwestora zagranicznego

Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej www.zse.seg.org.pl

Ostatnia aktualizacja 13/06/2016
Podziel Się