X Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG

Opis

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych ma przyjemność zaprosić na jubileuszowy, X Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG, podczas którego ponownie przeprowadzimy fikcyjne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Zwykłej Spółki SA” oraz zajmiemy się zagadnieniami istotnymi z punktu widzenia działów prawnych spółek giełdowych. Kongres odbędzie się w dniach 5-6 marca 2019 roku w Centrum Kongresowym Hotelu Warszawianka w Jachrance.

Pierwszego dnia zaplanowane zostały 2 bloki tematyczne - ryzyka prawne dla emitentów i członków ich władz oraz nowe wyzwania regulacyjne. Podczas pierwszej sesji plenarnej poruszymy takie kwestie, jak: spółka publiczna vs. możliwość popełnienia przestępstwa (paradoks - rzeczywistość - criminal compliance), ograniczanie ryzyka spółki i jej władz w kontekście nowych regulacji podatkowych i prawnych, zmiany w ustawie o nadzorze - konsekwencje dla emitentów, exit tax w kontekście skomplikowanej struktury akcjonariatu.

W trakcie drugiej sesji plenarnej skoncentrujemy się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z PPK w spółce publicznej (wprowadzenie i obowiązki spółki), wymogami cyberbezpieczeństwa wynikającymi z Dyrektywy NIS, trendy w transakcjach akwizycyjnych, w tym nieruchomościowych. Następnie przeanalizujemy kwestie WZA przyszłości (czy potrzebujemy fizycznego spotkania, czy wszystkie decyzję muszą być podejmowane przez akcjonariuszy w tym samym momencie, problemy technologiczne i prawne).

Na zakończenie pierwszego dnia Kongresu przeprowadzimy fikcyjne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Zwykłej Spółki SA”. Po części merytorycznej uczestników zapraszamy do udziału w Wieczorze Ostatkowym, połączonym z quizem, kolacją i zabawą przy muzyce.

Natomiast drugiego dnia Kongresu, jak co roku, odbędą się dwie tury warsztatów tematycznych dotyczących zagadnień prawnych. Po lunchu zapraszamy do udziału w dyskusji panelowej - Zarządzanie ryzykami wynikającymi ze zmian regulacyjnych .

Tematów do dyskusji jest oczywiście bardzo wiele i nie wszystkie udało się zamieścić w programie Kongresu. Część z nich będzie zatem dyskutowana podczas rozmów kuluarowych oraz w mniej formalnej atmosferze, przy kolacji.

Wydarzenie gwarantuje wysoki poziom merytoryczny, ale również stanowi bardzo ważny element dla integracji środowiska związanego z rynkiem kapitałowym w Polsce.

Zapraszamy do zapoznania się z poprzednią edycją Kongresu Prawników:

 • Pełna relacja z wydarzenia

http://seg.org.pl/pl/ix-kongres-prawnikow-spolek-gieldowych-seg

Program

5 MARCA 2019 (wtorek)

10:30 - 11:30 Rejestracja gości oraz kawa powitalna
11:30 - 11:40

Otwarcie Kongresu

Dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

11:40 - 13:10

BLOK I:  Ryzyka prawne dla emitentów i członków ich władz


Czy spółka publiczna może popełnić przestępstwo? Paradoks - rzeczywistość - criminal compliance

 • Nowy rodzaj odpowiedzialności własnej spółki za czyn zabroniony; odpowiedzialność za czyn
  popełniony przez współpracowników
 • Wina anonimowa - czy spółka może sama zawinić?
 • Likwidacja przedsiębiorstwa i ograniczenia w działalności w wyniku decyzji prokuratora i sądu
 • Zakres wdrożenia i stosowania procedur/polityk Compliance jako remedium
 • Relacja przepisów z Rekomendacjami GPW
Magdalena Raczek-Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Prof. dr hab. Michał Królikowski, Adwokat, Partner, KMG.Legal
 

Ograniczanie ryzyka spółki i jej władz w kontekście nowych regulacji podatkowych i prawnych

 • „Należyta staranność” w prowadzeniu spółki
 • Kompleksowe procedury bezpieczeństwa i zgodności z prawem - wymóg ustawodawczy czy nowy trend w organizacjach?
 • „Należyta staranność” zakwestionowana, czyli kilka słów o postępowaniach przed sądami i urzędami

Dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Mateusz Baran, Partner, Radca Prawny, CRIDO Legal
Katarzyna Witkowska-Moździerz
, Adwokat, CRIDO Legal

 
Zmiany w ustawie o nadzorze - konsekwencje dla emitentów

 • Ograniczenia i wymogi dotyczące emisji obligacji
 • Nowe obowiązki informacyjne emitentów papierów wartościowych
 • Komisja Nadzoru Finansowego – nowa pozycja prawnoustrojowa
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego – status prawny

Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Prof. dr hab. Paweł Wajda, Of Counsel, Baker McKenzie

 

Exit tax w kontekście skomplikowanej struktury akcjonariatu

 • Zakres obowiązywania nowych regulacji
 • Exit tax w odniesieniu do osób fizycznych
 • Zasady zgodności przy skomplikowanej strukturze akcjonariatu

Magdalena Raczek-Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Marcin Chomiuk, Radca Prawny, Partner, JARA DRAPAŁA & PARTNERS
Magdalena Zasiewska, Doradca Podatkowy, Head of Taxes, JARA DRAPAŁA & PARTNERS

14:30-15:30 Lunch
15:30-17:00

BLOK II: Nowe wyzwania dla służb prawnych emitentów

 
PPK w spółce publicznej - wprowadzenie i obowiązki spółki

 • Konstrukcja i zasady funkcjonowania PPK
 • Obowiązki podmiotu zatrudniającego
 • Harmonogram i procedura wdrożenia

Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Leszek Koziorowski, Wspólnik, Radca Prawny, Kancelaria GESSEL
Adam Kraszewski, Radca Prawny, Managing Associate, Kancelaria GESSEL

 

Wymogi cyberbezpieczeństwa wynikające z Dyrektywy NIS

 • Podstawowe obowiązki przedsiębiorców wynikające z Dyrektywy NIS
 • Największe wyzwania przy wdrażaniu Dyrektywy NIS
 • Zarządzanie incydentami
 • Zasady przeprowadzenia audytu w zakresie cyberbezpieczeństwa

Magdalena Raczek-Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Krzysztof Wojdyło, Adwokat, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy
Paweł Michałowski, Partner Zarządzający, Audytel


Trendy w transakcjach akwizycyjnych, w tym nieruchomościowych

 • Najnowsze zmiany w obszarze fuzji i przejęć
 • Specyfika transakcji nieruchomościowych
 • Rola służb prawnych spółki w procesie M&A

Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Paweł Mardas, Counsel, Szef Praktyki Fuzji i Przejęć, Kochański i Partnerzy

 
WZA przyszłości

 • Czy potrzebujemy fizycznego spotkania
 • Czy wszystkie decyzje muszą być podejmowane przez akcjonariuszy w tym samym momencie
 • Problemy technologiczne i prawne

Dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Andrzej Knap, Prezes Zarządu, Unicomp-WZA

15:40 - 16:10 Przerwa kawowa
16:10 - 17:40

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zwykłej Spółki SA

20:00

Wieczór Ostatkowy

 • Quiz
 • Uroczysta kolacja
 • Zabawa przy muzyce

6 MARCA 2019 (środa)

7:00-8:30 Śniadanie (dla osób korzystających z noclegu)
9:00-10:30 TURA I - warsztaty tematyczne
10:30-11:00 Przerwa kawowa
11:00-12:30 TURA II - warsztaty tematyczne
12:30-13:30 Lunch
13:30-15:00

Dyskusja panelowa: Zarządzanie ryzykami wynikającymi ze zmian regulacyjnych

 • Zmiana filozofii nadzoru
 • Niezbędne procedury w spółkach
 • Audyt regulacyjny
 • Wdrażanie PPK w spółce giełdowej

Partnerzy

   Partner Technologiczny  
   logo_unicomp_thumb250.jpg  
Partner Instytucjonalny
pko_small.jpg
Partnerzy

baker_mckenzie_logo_color_small.jpg

crido_logo_rgb_nowe_small_0.png gessel_logo_new_small_0.jpg

jara-partners_small.jpg

  logo-kmg.png
 kp2018pl_small.png   30lecie_small.png

Warsztaty

Grupa I

Rola prawnika spółki w zarządzaniu ryzykiem w transakcji M&A

mateusz_rogozinski_small.jpgMateusz Rogoziński

 

Partner, Adwokat, Crido Legal

 

Życiorys

Opis warsztatu

 

Informacje będą dostępne wkrótce.

Grupa II

Jak przeprowadzić udaną integrację post-akwizycyjną

jaskiewicz_piotr_small.jpgPiotr Jaśkiewicz

Adwokat, Counsel

Baker McKenzie

 

Życiorys

 

Opis warsztatu

 

Informacje będą dostępne wkrótce.

Grupa III

Procedury compliance jako sposób mitygowania ryzyka odpowiedzialności podmiotu zbiorowego za czyn zabroniony

michal_krolikowski_small_0.jpg

Prof. dr hab. Michał Królikowski

 

Adwokat, Partner
KMG.Legal

 

Życiorys

Arkadiusz Górski


Aplikant Adwokacki & Associate

KMG Legal

Łukasz Świątek


Aplikant Adwokacki & Associate

KMG Legal

Opis warsztatu

 • Przygotowanie kodeksu antykorupcyjnego w odniesieniu do otoczenia Spółki
 • Wdrożenie klauzul antykorupcyjnych do umów lub zebranie oświadczeń
 • Wdrożenie systemu weryfikacji i kontroli kontrahentów (w tym ustalenie powiązań osobowych/ kapitałowych)
 • Monitoring działalności sponsoringowej
 • Dokumentacja prowadzonych działań antykorupcyjnych
 • Przygotowanie mapy ryzyka Compliance, AML oraz ryzyka korupcyjnego
Grupa IV

Zarządzanie wybranymi ryzykami związanymi z własnością intelektualną -  między znakiem towarowym a wzorem przemysłowym

lena_marcinoska_small_0.jpgLena Marcinoska


Adwokat

Wardyński i Wspólnicy


Życiorys

anna_pompe_small.jpgAnna Pompe


Wspólnik, Adwokat

Wardyński i Wspólnicy


Życiorys

Opis warsztatu

 
Własność intelektualna jest jednym z podstawowych aktywów w spółkach i grupach kapitałowych. Jej prawidłowe ustrukturyzowanie i zabezpieczanie bywa wyzwaniem. Sama decyzja o tym, co chronić i jaki sposób ochrony wybrać, wymaga strategicznego namysłu. Są to decyzje o długofalowych konsekwencjach, które przekładają się na sukces spółki przy komercjalizacji produktu.
Nie wszyscy mają świadomość, że prawo własności intelektualnej podąża za rozwojem gospodarczym, pozwalając coraz lepiej i skuteczniej chronić wysiłek twórczy pracowników. Pojawiła się np. możliwość rejestrowania niekonwencjonalnych znaków towarowych.
Podczas warsztatów odpowiemy na pytania:
 • jaki model ochrony wybrać, jeśli chcemy chronić zewnętrzny wygląd produktu?
 • czy uzyskane prawo można stracić i jak temu zapobiec? 
 • co robić, aby nie naruszać praw własności intelektualnej i jak się zachować, gdy spółka otrzyma wezwanie do zaprzestania naruszeń?
Grupa V

Dokapitalizowanie spółki publicznej bez prospektu w świetle nowych regulacji - szybko i tanio

julia_trzmielewska-small.jpgJulia Trzmielewska

 

Aplikantka Radcowska

Kancelaria GESSEL

Życiorys

michal_szutenbach_small.jpgMichał Szutenbach

 

Adwokat

Kancelaria GESSEL

 

Życiorys

Opis warsztatu

 

 

Informacje będą dostępne wkrótce.

Grupa VI

Praktyczne relacje pomiędzy zarządem a radą nadzorczą oraz organami spółek powiązanych - ograniczenia ryzyk prawnych i podatkowych

marcin_chomiuk_small_0.jpgMarcin Chomiuk

Radca Prawny, Partner
JARA DRAPAŁA & PARTNERS

 

Życiorys

zbigniew_jara_0.jpgZbigniew Jara

 

Radca Prawny i Rechtsanwalt, Partner Zarządzający
JARA DRAPAŁA & PARTNERS

 

Życiorys

magdalena_zasiewska_small_1.jpgMagdalena Zasiewska


Doradca Podatkowy, Head of Taxes

JARA DRAPAŁA & PARTNERS


Życiorys

Opis warsztatu

 

Informacje będą dostępne wkrótce.

Grupa VII

Trendy w transakcjach akwizycyjnych, w tym nieruchomościowych

pawel_cholewinski_0.jpgPaweł Cholewiński


Partner, Szef Praktyki Nieruchomości

Kochański i Partnerzy


Życiorys

pawel_mardas_small.jpgPaweł Mardas


Counsel, Szef Praktyki Fuzji i Przejęć

Kochański i Partnerzy

 

Życiorys

Opis warsztatu

 
Informacje będą dostępne wkrótce.

Rejestracja

Formularz Zgłoszeniowy należy wypełnić elektronicznie i odesłać, klikając w prawym górnym rogu zielony przycisk 'wyślij formularz'.

Formularz Zgłoszeniowy (PDF)
Pobierz

Formularz działa poprawnie w przeglądarkach Mozilla Firefox i Internet Explorer. W zależności od ustawień komputera, formularz może być aktywny do wypełnienia po zapisaniu go i powtórnym otworzeniu z dysku komputera.

WARUNKI UDZIAŁU W KONGRESIE

Udział w Kongresie jest bezpłatny dla spółek należących do SEG oraz posiadaczy abonamentów PREMIUM lub EDU lub LEGAL. Spółki giełdowe nienależące do SEG mogą wziąć udział w Kongresie zgodnie z cennikiem zawartym w formularzu zgłoszeniowym (2.900 PLN netto/osoba, bez kosztów noclegu), bądź przystępując do Stowarzyszenia.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają przedstawiciele spółek należących do SEG oraz posiadacze abonamentów PREMIUM lub EDU lub LEGAL. Uczestnicy sami pokrywają koszt zakwaterowania.

HOTEL WARSZAWIANKA

Warunkiem zagwarantowania miejsca noclegowego w Hotelu Warszawianka w Jachrance jest dokonanie przedpłaty za nocleg (kartą kredytową, bądź przelewem na rachunek hotelu podany w Formularzu Zgłoszeniowym). Przedpłaty należy dokonać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału w Kongresie od Organizatora (SEG). Hotel wystawia faktury proforma. Hotel nie zwraca wpłaconych środków po dniu 22 lutego 2019 roku.

Dojazd

Szczegóły dojazdu organizowanego przez SEG:

 • Dojazd

5 marca, godz. 9:45 - parking przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie vis a vis Muzeum Techniki (przystanek autokarów zamiejscowych/ będzie tam osoba z kartką SEG)

 • Powrót

6 marca, godz. 15:15 - Wejście główne hotelu/ miejsce docelowe - parking przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie vis a vis Muzeum Techniki

Aby skorzystać z dojazdu należy zaznaczyć taką opcję na drugiej stronie Formularza Zgłoszeniowego.

Kontakt

Kontakt w sprawie Kongresu:

ab.jpgAgata Bednarczyk
Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 692 49 45
e-mail: kongres@seg.org.pl


 

Kontakt w sprawie członkostwa w SEG:

magda_c_konf.jpgMagdalena Cieciura
Specjalista ds. Współpracy z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 826 26 89
e-mail: magdalena.cieciura@seg.org.plOstatnia aktualizacja 15/01/2019
Podziel Się