Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących zakresu definicji ASI i zarządzającego ASI

Kategoria: 
Prawo Krajowe
13/06/2017

W związku z otrzymywanymi od spółek członkowskich pytaniami odnośnie obowiązku dokonania samoidentyfikacji, czy emitent jest wewnętrznie lub zewnętrznie zarządzającym ASI (alternatywna spółka inwestycyjna) i, w przypadku potwierdzenia, obowiązku złożenia odpowiedniego wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego pragniemy poinformować, iż Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych jest w trakcie wyjaśniania z UKNF wątpliwości dotyczących zakresu definicji ASI oraz zarządzającego ASI.

Zachęcamy w szczególności podmioty, które wykonują działalność w zakresie zbierania aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów do zapoznania się ze stanowiskami UKNF z dnia 18 maja 2017r. oraz z dnia 26 kwietnia 2017r. Pragniemy ponadto wskazać, iż zgodnie z zapisami Ustawy o funduszach inwestycyjnych niedopełnienie ww. obowiązków skutkuje brakiem możliwości prowadzenia działalności przez jednostkę oraz jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Ostatnia aktualizacja 13/06/2017
Podziel Się