Weryfikacja zgodności emitentów z ustawą o biegłych rewidentach

Kategoria: 
Regulacje
20/11/2017

Komisja Nadzoru Finansowego rozpoczęła weryfikację wdrożenia nowej ustawy o biegłych rewidentach (Dz. U. 2017 poz. 1089) w tzw. Jednostkach Zainteresowania Publicznego, w tym w spółkach notowanych na rynku regulowanym GPW. Weryfikacja ta odbywa się metodą korespondencyjną – emitenci powinni udzielić do końca listopada odpowiedzi na 25 pytań dotyczących przede wszystkim funkcjonowania Komitetów Audytu. Jak zawsze w takich przypadkach SEG oferuje pomoc swoim Członkom przy sporządzaniu odpowiedzi. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adres regulacje@seg.org.pl. Ze szczegółami można zapoznać się w zakładce Regulacje.

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się