Ważna informacja dotycząca opłaty rocznej na rzecz KNF

Kategoria: 
Prawo Krajowe
07/09/2017

Uprzejmie informujemy, iż w Dzienniku Urzędowym KNF z 2017r. na poz. 17 opublikowany został komunikat w sprawie wysokości stawek i wartości współczynników korygujących dla grup, o których mowa w § 22 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wpłat  na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym, oraz wartości współczynnika zmiany kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym w 2017r. zawierający dane niezbędne do wyliczenia rocznej opłaty emitentów na rzecz KNF. Opłatę tę należy uiścić do dnia 30 września 2017r. W związku ze zgłaszanymi przez spółki problemami dotyczącymi wyliczenia wysokości opłaty, gotowi jesteśmy udzielić stosownych wyjaśnień. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adres regulacje@seg.org.pl.

Więcej informacji na temat rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym można znaleźć w zakładce Regulacje.

Ostatnia aktualizacja 07/09/2017
Podziel Się