Ważna informacja dotycząca MAR

Kategoria: 
Prawo Krajowe
13/06/2017

W nawiązaniu do dyskusji prowadzonych podczas IX Kongresu Relacji Inwestorskich SEG wydaje się wysoce wskazane, by emitenci pilnie dokonali przeglądu stosowania Rozporządzenia MAR. Rekomendujemy zebranie i zgromadzenie w spółce i grupie kapitałowej informacji, które pozwolą odpowiedzieć na pytania znajdujące się poniżej.

Pytania o MAR

Zgromadzenie odpowiedzi na powyższe pytania pozwoli Państwu zweryfikować, czy wdrożone od 3 lipca 2016 roku procedury prawidłowo funkcjonują w spółce i grupie kapitałowej oraz w jakim stopniu emitent jest bezpieczny w perspektywie nadzorczej.

Ostatnia aktualizacja 14/06/2017
Podziel Się