Projekt Regulacyjnych Standardów Technicznych ESMA dot. ESEF

Kategoria: 
Prawo Unii Europejskiej
12/01/2018

Unijny organ nadzoru ESMA wydał dokument zawierający podsumowanie prac nad regulacyjnymi standardami technicznymi dotyczącymi nowego formatu sprawozdawczego dla rocznych sprawozdań spółek posiadających papiery wartościowe w obrocie na rynku regulowanym UE. Nowy format będzie obowiązywał dla sprawozdań za lata obrotowe rozpoczynające się 1 stycznia 2020r. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami w zakładce Regulacje.

Ostatnia aktualizacja 15/01/2018
Podziel Się