Podsumowanie II edycji projektu "Analiza ESG spółek w Polsce"

Kategoria: 
Projekty SEG
23/10/2013

Spośród 865 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (w tym na rynku NewConnect) jedynie nieco ponad 5% spółek raportuje na poziomie zadowalającym dane z obszaru środowiska naturalnego, a tylko 3% ujawnia wartościowe dla odbiorców wskaźniki społeczne. Polskie spółki można pochwalić jedynie za poziom raportowania w zakresie ładu korporacyjnego, bo aż 97% dobrze wypełnia ten obowiązek – wynika z II edycji projektu „Analiza ESG spółek w Polsce” organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych,Crido Business Consulting oraz GES.

„W kwietniu tego roku Komisja Europejska przedstawiła propozycje zmian do dyrektywy o rachunkowości rozszerzające obowiązek raportowania o dane niefinansowe dla wszystkich (nie tylko giełdowych) dużych europejskich przedsiębiorstw. Projekt spowodował szeroką dyskusję na temat ujawniania danych pozafinansowych w całej Unii Europejskiej. Losy proponowanych zmian wciąż nie zostały rozstrzygnięte, ale z pewnością pokazały, że temat jest ważny i budzi wiele emocji. Niezależnie od rozstrzygnięć legislacyjnych rynek inwestycji społecznie odpowiedzialnych (SRI) globalnie rośnie. Polskie spółki będą musiały prędzej, czy później zaznajomić się z tematem raportowania danych pozafinansowych. Projekt „Analiza ESG spółek w Polsce” jest jak próba generalna dla polskich emitentów – każda spółka może sprawdzić jak jest oceniana przez analityków w kontekście ujawniania danych pozafinansowych, zadać pytania oraz  porównać jak wypada na tle branży” – mówi dr Mirosław Kachniewski, Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Analizą zostały objęte wszystkie spółki, których akcje na dzień 30 czerwca 2013 roku były notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz rynku NewConnect, w sumie 865 firm. Poddane analizie spółki były weryfikowane pod kątem przejrzystości ujawniania danych z zakresu ESG, czyli ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej oraz ładu korporacyjnego, metodą GES Risk Rating bazującą na międzynarodowych normach dotyczących zrównoważonego rozwoju, korupcji oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w połączeniu z Zasadami Odpowiedzialnego Inwestowania. Metodą GES Risk Rating analizowanych jest około 5000 spółek na świecie.

„Analiza ESG spółek w Polsce” jest unikalnym projektem w Europie, który pozwala na analizę poziomu transparentności wszystkich spółek giełdowych. Spółki nie są jedynie biernymi odbiorcami wyników analizy, lecz mogą wpłynąć na swój wynik poprzez nawiązanie dialogu z analitykiem. W ramach przedsięwzięcia, dla każdej spółki został stworzony oddzielny profil, na którym po zalogowaniu ma możliwość dokładnej analizy swoich wyników oraz poznania benchmarku rynkowego. W ten sposób otrzymują możliwość lepszego przygotowania się na zmieniające się warunki regulacyjne i rynkowe w zakresie raportowania. Mimo, że projekt został podsumowany spółki, które jeszcze nie miały okazji zapoznać się ze swoimi indywidualnymi wynikami nadal mają taką możliwość' - mówi Marcin Pitura, Dyrektor Zarządzający GES w Polsce

 

Tabela: Liczbowy oraz procentowy podział spółek ze względu na otrzymaną ocenę ogólną w każdej z trzech kategorii ESG w skali od  a  (najlepiej) do c (najsłabiej)

Skala oceny

Zarządzanie środowiskiem (E)

Odpowiedzialność społeczna (S)

Ład korporacyjny (G)

liczba spółek

wynik procentowy

liczba spółek

wynik procentowy

liczba spółek

wynik procentowy

a

0

0%

0

0%

1

0,1%

a-

0

0%

0

0%

29

3,3%

b+

2

0,2%

2

0,2%

192

22,1%

b

15

1,7%

5

0,5%

458

52,9%

b-

28

3,2%

21

2,4%

163

18,8%

c+

110

12,7%

45

5,2%

16

2%

c

711

82,2%

793

91,7%

7

0,8%

 

Wykres: Liczbowy podział spółek ze względu na otrzymaną ocenę ogólną w każdej z trzech kategorii ESG w skali od a  (najlepiej) do c (najsłabiej)

wykres_1.png

Jak raportują spółki giełdowe w Polsce?

  • Wyniki w obszarze zarządzania środowiskiem

W obszarze zarządzania środowiskiem 0,2% całości badanej próby otrzymało ocenę „b+”. Ocena „b+” w tej części analizy była oceną najwyższą, żadna ze spółek nie uzyskała wyższego rezultatu.

1,7% spółek otrzymało ocenę „b”, a 3,2% – ocenę „b-”. 12,7% spółek otrzymało ocenę „c+”. Wreszcie 82,2% firm otrzymało ocenę „c”. Spośród owych 83,2% spółek 13,2% ma znikomy zakres informacji, a 86,8% nie publikuje żadnej informacji.

  • Wyniki w obszarze odpowiedzialności społecznej

W ramach odpowiedzialności społecznej najwyższym wynikiem była również ocena „b+”, którą otrzymało 0,2% spółek. 0,5% firm uzyskało ocenę „b”. 2,4% firm uzyskało ocenę „b-” oraz 5,2% spółek otrzymało ocenę „c+”. 91,7% firm otrzymało ocenę „c”. 18,9% z 91,7% spółek ma znikomy zakres informacji, a 81,1% nie publikuje żadnej informacji.

  • Wyniki w obszarze ładu korporacyjnego

Najwięcej pozytywnych ocen otrzymały spółki za informacje wykorzystywane przy analizie ładu korporacyjnego. Kolejno jest to: 0,1% z oceną „a”, 3,3% spółek z oceną „a-”, 22,1% spółek z oceną „b+”, 52,9% spółek z oceną „b”, 18,8% firm z oceną „b-” i 2% spółek z oceną „c+”. Jedynie 0,8% spółek otrzymało ocenę „c”. Spośród tych 0,8% spółek 28,6% ma znikomy zakres informacji, a 71,4% (5 spółek) nie publikuje żadnej informacji. Porównując wyniki w obszarze ładu korporacyjnego z roku 2013 i 2012, można zaobserwować tendencję do wyrównywania się poziomu raportowania na poziomie średnim. Liczba spółek z oceną „c” i „c+” zmalała kolejno o 22 i 30 oraz z oceną „b+”, „a-„ i „a” zmalała o 18, 24 i 2 spółki. Natomiast liczba spółek z oceną „b-„ i „b” wzrosła o 31 i 100 firm, co stanowi w efekcie 18,8% i 52,9% wszystkich spółek.

„Powyższe wyniki wskazują, że zdecydowana większość polskich spółek nie jest gotowana na rozszerzenie raportowania danych pozafinansowych w formie zaproponowanej przez Komisję Europejską. A ta wymaga mówienia nie tylko o politykach w tych obszarach lecz przede wszystkim pokazania konkretnych informacji jak polityki środowiskowe, dotyczące miejsca pracy, czy przestrzegania praw człowieka są realizowane w organizacji, odpowiadają na najważniejsze ryzyka oraz jak organizacja mierzy ich efektywność.” – mówi Robert Sroka, CSR Project Manager w Crido Business Consulting.

Wyniki projektu oraz RANKING SPÓŁEK GIEŁDOWYCH NAJLEPIEJ RAPORTUJACYCH DANE ESGzostały przedstawione podczas konferencji „Co spółki giełdowe powinny wiedzieć o raportowaniu danych pozafinansowych. Propozycje zmian legislacyjnych oraz wyzwania rynkowe.”, która odbyła się 23 października 2013 roku.  Szczegółowe wyniki i wnioski płynące z analizy zostały podsumowane w publikacji „Transparentność w obszarze ESG jako element przewagi konkurencyjnej spółki giełdowej”.

„Raportowanie danych pozafinansowych może stanowić przewagę konkurencyjną spółek na rynku. Warto zastanowić się, jaką rolę będzie odgrywało raportowanie wskaźników ESG w kontekście zmian na rynku inwestycyjnym związanych reformą funduszy emerytalnych. Być może warto postawić na większą transparentność w każdym obszarze funkcjonowania spółki, zwłaszcza, że zagraniczni inwestorzy, w przeciwieństwie do polskich analityków, przykładają większą wagę danych ESG przy ocenie wartości spółki.” – podsumowuje Prezes Kachniewski

Patronat nad projektem objęły: Ministerstwo Skarbu Państwa w ramach programu Akcjonariat Obywatelski, Komisja Nadzoru Finansowego oraz Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

Tagi: 
Ostatnia aktualizacja 24/10/2013
Podziel Się