Odpowiedzialność Rad Nadzorczych w zakresie obowiązków informacyjnych emitenta (transmisja online)

Opis

video_online_icon_blue.pngWydarzenie będzie transmitowane online (możliwy jest udział zdalny)

Organizatorzy
medium_najnowsze_pwc_fl_c.png logo_od_1993_thumb150.jpg gpw_pl_cmyk_small_0.jpg

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz PwC mają przyjemność zaprosić na kolejne spotkanie z cyklu Forum Rad Nadzorczych pt. "Odpowiedzialność Rad Nadzorczych w zakresie obowiązków informacyjnych emitenta", które odbędzie się 19 września 2018 roku w Sali Notowań warszawskiej GPW (ul. Książęca 4, II piętro). Partnerem Technologicznym wydarzenia jest Unicomp-WZA.

W pierwszej części konferencji wraz z zaproszonymi ekspertami, skoncentrujemy się na odpowiedzialności i zadaniach Rady Nadzorczej. Na początek odpowiemy na pytanie: czy można pogodzić wymogi inwestorów i nadzorcy (największe rozbieżności interesów inwestorów i nadzorcy, możliwe działania ze strony inwestorów, możliwe działania ze strony nadzoru) oraz przeanalizujemy role RN w procesie tworzenia polityki informacyjnej spółki giełdowej (jak zachęcić zarząd do pracy w tym obszarze, co musi się znaleźć w polityce informacyjnej, kto powinien ją przyjąć). Następnie przedstawimy zakres nadzoru RN nad realizacją polityki informacyjnej (na ile jest to domena zarządu, a na ile Rady, jak często należy zajmować się tym problemem, konsekwencje zaniedbań ze strony RN) oraz niezbędne procedury na poziomie RN (jakie dokumenty powinny powstać w spółce, jak często Rada powinna się nimi zajmować, w jakim zakresie działania te ograniczają odpowiedzialność Rady).

Drugi blok poświęcony będzie zagadnieniom dotyczących identyfikacji informacji poufnej na poziomie Rady Nadzorczej. W trakcie pierwszej debaty tej części prelegenci skupią się na kwestiach związanych z informacjami poufnymi powstające na poziomie RN (kluczowe decyzjepersonalne, ważne decyzjekorporacyjne, pracenad raportemrocznym). Następnie dyskutować będą o informacji finansowej jako informacji poufnej (przewidywane dane finansowe, nieoczekiwane dane finansowe, nieprzewidziane zdarzenia w obszarze danych finansowych) oraz o informacji niefinansowej jako informacji poufnej (identyfikacja nowych ryzyk, nieadekwatne zarządzanie ryzykami niefinansowymi, błędy/zaniechania w raportowaniu). Na zakończenie konferencji eksperci skoncentrują się na informacji poufnej wynikającej z zaniedbań władz spółki (czy można przerzucić całą winę na zarząd, włączenie członków rady do działań operacyjnych, działania komunikacyjne RN i związana z tym odpowiedzialność).

Konferencja skierowana jest do Członków Zarządów i Rad Nadzorczych spółek giełdowych.

Zapraszamy również na stronę internetową, dedykowaną projektowi FRN, www.forumradnadzorczych.pl.

Program

11:00-11:55 Rejestracja uczestników i kawa powitalna  
11:55-12:00

Oficjalne otwarcie spotkania

 

BLOK I: Odpowiedzialność i zadania Rady Nadzorczej

 
12:00-13:40

Czy można pogodzić wymogi inwestorów i nadzorcy

 • Największe rozbieżności interesów inwestorów i nadzorcy
 • Możliwe działania ze strony inwestorów
 • Możliwe działania ze strony nadzoru

Rola RN w procesie tworzenia polityki informacyjnej spółki giełdowej

 • Jak zachęcić zarząd do pracy w tym obszarze
 • Co musi się znaleźć w polityce informacyjnej
 • Kto powinien ją przyjąć

Zakres nadzoru RN nad realizacją polityki informacyjnej

 • Na ile jest to domena zarządu, a na ile Rady
 • Jak często należy zajmować się tym problemem
 • Konsekwencje zaniedbań ze strony RN

Niezbędne procedury na poziomie RN

 • Jakie dokumenty powinny powstać w spółce
 • Jak często Rada powinna się nimi zajmować
 • W jakim zakresie działania te ograniczają odpowiedzialność Rady
 
13:40-14:00

Przerwa kawowa

 

BLOK II: Identyfikacja informacji poufnej na poziomie Rady Nadzorczej

 
14:00-15:30

Informacje poufne powstające na poziomie RN

 • Kluczowe decyzje personalne
 • Ważne decyzje korporacyjne
 • Prace nad raportem rocznym
Informacja finansowa jako informacja poufna
 • Przewidywane dane finansowe
 • Nieoczekiwane dane finansowe
 • Nieprzewidziane zdarzenia w obszarze danych finansowych

Informacje niefinansowe jako informacje poufne

 • Identyfikacja nowych ryzyk
 • Nieadekwatne zarządzanie ryzykami niefinansowymi
 • Błędy/zaniechania w raportowaniu

Informacja poufna wynikająca z zaniedbań władz spółki

 • Czy można przerzucić całą winę na zarząd
 • Włączenie członków rady do działań operacyjnych
 • Działania komunikacyjne RN i związana z tym odpowiedzialność
 
15:30-16:30 Lunch  

Partnerzy

Partner Technologiczny
  logo_unicomp_thumb250.jpg  

Rejestracja

Rejestracja na wydarzenie, jak i dostęp do dokumentów przeznaczonych dla Członków Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, możliwe są tylko i wyłącznie po wcześniejszym zalogowaniu się na stronę. Rejestracji można dokonać poprzez formularz rejestracyjny.

rejestracja_na_wydarzenie.jpg

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 14 września 2018 roku. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

ZASADY UDZIAŁU:

Udział w spotkaniu mogą wziąć Członkowie Zarządów i Rad Nadzorczych spółek giełdowych. Udział jest BEZPŁATNY.

Uczestnictwo możliwe tylko i wyłącznie po uprzednim (mailowym) potwierdzeniu zgłoszenia przez SEG.

Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy z powodu wyczerpania max. limitu miejsc w Sali.

Q&A

Jeśli chcieliby Państwo zadać pytanie Prelegentom konferencji przed i/lub w trakcie wydarzenia organizowanego przez SEG, zachęcamy do skorzystania z tej możliwości poprzez poniższy adres e-mail, podając w tytule datę, bądź nazwę szkolenia.

ZADAJ PYTANIE
pytania@seg.org.pl

Na bazie przesłanych pytań stworzymy również pokonferencyjne Q&A, które opublikujemy na stronie internetowej.

Transmisja

Transmisję online przeprowadzi Unicomp-WZA.

logo_unicomp_small.jpg

Kontakt

Kontakt w sprawie Konferencji:

ab.jpgAgata Bednarczyk
Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 692 49 45
e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

 


Kontakt w sprawie członkostwa w SEG:

magda_c_konf.jpgMagdalena Cieciura
Specjalista ds. Współpracy z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 826 26 89
e-mail: magdalena.cieciura@seg.org.plOstatnia aktualizacja 13/07/2018
Podziel Się