Odpowiedzialność członków zarządu na gruncie prawa niemieckiego oraz polskiego

Opis

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych ma przyjemność zaprosić na konferencję "Odpowiedzialność członków zarządu na gruncie prawa niemieckiego oraz polskiego", która odbędzie się 4 października 2017 w roku w Centrum Giełdowym w Warszawie, Sala Forum - poziom 1 (ul. Książęca 4). Partnerem spotkania jest Kancelaria BSJP.

W trakcie pierwszej części konferencji skupimy się na wybranych zagadnieniach odpowiedzialności z zakresu prawa handlowego. Dyskutować będziemy na temat prowadzenia spraw i reprezentacji spółki (sposoby reprezentacji, reprezentację jednoosobową i łączną, skuteczność podziału zadań). Następnie zaprezentujemy zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone spółce (podstawy prawne odpowiedzialności, zakres odpowiedzialności - znaczenie umowy o pracę oraz znaczenie regulaminu zarządu). Zastanowimy się także nad wpływem absolutorium na odpowiedzialność za szkody wyrządzone spółce (istota absolutorium, pozycja spółki i wspólników po udzieleniu absolutorium). W dalszej kolejności prelegenci skoncentrują się na problematyce odpowiedzialności w sytuacji kryzysu finansowego spółki (fałszywe dane w oświadczeniu o wniesieniu wkładów na kapitał zakładowy, odpowiedzialność za nienależyte wypłaty na rzecz wspólników, zaniechanie zwołania zgromadzenia wspólników w celu podjęcia uchwały o dalszym istnieniu spółki, zaniechanie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki).
Druga część seminarium poświęcona będzie zagadnieniom związanym z odpowiedzialnością z zakresu prawa pracy. Przedstawimy ogólne uwagi dotyczące reprezentacji spółki w sprawach z zakresu prawa pracy (reprezentacja na podstawie ustawy oraz na podstawie wyznaczenia, wyznaczenie oraz skutki błędów w wyznaczeniu, osoba działająca w imieniu pracodawcy a podmiot odpowiedzialny za przestępstwa i wykroczenia przeciwko prawom pracowników). Uczestnicy konferencji poznają podstawowe obowiązki w zakresie prawa pracy i sankcje za ich niewykonywanie (zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę, rejestracja spółki i jej pracowników, wykonywanie umów o pracę, bezpieczeństwo i higiena pracy). Tematyka ostatniej prelekcji dotyczyć będzie zatrudnienia członka zarządu na podstawie umowy o pracę. Omówione zostaną następujące kwestie: reprezentacja spółki w ramach stosunku pracy, rozwiązanie umowy o pracę a odwołanie z funkcji członka zarządu, odpowiedzialność odszkodowawcza członka zarządu pracownika spółki, ryzyka odmiennej kwalifikacji świadczenia pracy przez członka zarządu, wady i zalety zatrudnienia członka zarządu na podstawie umowy o pracę.

Konferencja skierowana jest do członków zarządów i działów prawnych spółek giełdowych.

Program

11:00-11:25 Rejestracja uczestników i kawa powitalna  
11:25-11:30

Otwarcie konferencji
dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 
11:30-13:00

BLOK I: Wybrane zagadnienia odpowiedzialności z zakresu prawa handlowego

Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki

 • Sposoby reprezentacji
 • Reprezentacja jednoosobowa, reprezentacja łączna
 • Skuteczność podziału zadań

Zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone spółce

 • Podstawy prawne odpowiedzialności
 • Zakres odpowiedzialności - znaczenie umowy o pracę
 • Zakres odpowiedzialności - znaczenie regulaminu zarządu

Wpływ absolutorium na odpowiedzialność za szkody wyrządzone spółce

 • Istota absolutorium
 • Pozycja spółki po udzieleniu absolutorium
 • Pozycja wspólników po udzieleniu absolutorium

Odpowiedzialność w sytuacji kryzysu finansowego spółki

 • Fałszywe dane w oświadczeniu o wniesieniu wkładów na kapitał zakładowy
 • Odpowiedzialność za nienależyte wypłaty na rzecz wspólników
 • Zaniechanie zwołania zgromadzenia wspólników w celu podjęcia uchwały
  o dalszym istnieniu spółki
 • Zaniechanie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki
Christoph Garschynski, Partner, Kancelaria BSJP Brockhuis Jurczak Prusak
Joanna Wcisło-Jaśkowska, LL.M., Radca Prawny, Kancelaria BSJP Brockhuis Jurczak Prusak
 
13:00-13:30

Przerwa kawowa

 
13:30-15:00

BLOK II: Odpowiedzialność z zakresu prawa pracy


Reprezentacja spółki w sprawach z zakresu prawa pracy - uwagi ogólne

 • Reprezentacja na podstawie ustawy oraz na podstawie wyznaczenia
 • Wyznaczenie oraz skutki błędów w wyznaczeniu
 • Osoba działająca w imieniu pracodawcy a podmiot odpowiedzialny za przestępstwa i wykroczenia przeciwko prawom pracowników

Podstawowe obowiązki w zakresie prawa pracy i sankcje za ich niewykonywanie

 • Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę (forma, obowiązki informacyjne, akta osobowe, świadectwa pracy)
 • Rejestracja spółki i jej pracowników
 • Wykonywanie umów o pracę (czas pracy, wynagrodzenie, mobbing, dyskryminacja, molestowanie)
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zatrudnienie członka zarządu na podstawie umowy o pracę

 • Reprezentacja spółki w ramach stosunku pracy
 • Rozwiązanie umowy o pracę a odwołanie z funkcji członka zarządu
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza członka zarządu pracownika spółki
 • Ryzyka odmiennej kwalifikacji świadczenia pracy przez członka zarządu
 • Wady i zalety zatrudnienia członka zarządu na podstawie umowy o pracę
Christoph Garschynski, Partner, Kancelaria BSJP Brockhuis Jurczak Prusak
Joanna Wcisło-Jaśkowska, LL.M., Radca Prawny, Kancelaria BSJP Brockhuis Jurczak Prusak
 
15:00-16:00 Lunch  

Partnerzy

Partner
bsjp.jpg 

Rejestracja

Rejestracja na wydarzenie, jak i dostęp do dokumentów przeznaczonych dla Członków Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, możliwe są tylko i wyłącznie po wcześniejszym zalogowaniu się na stronę. Rejestracji można dokonać poprzez formularz rejestracyjny.

rejestracja_na_wydarzenie.jpg

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 29 września 2017 roku. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

ZASADY UDZIAŁU:

Spółki należące do SEG, posiadacze abonamentów PREMIUM lub EDU lub LEGAL oraz Goście Kancelarii BSJP mogą wziąć udział w konferencji BEZPŁATNIE.

Pozostałe spółki giełdowe mogą wziąć udział w konferencji odpłatnie - 950 zł netto/osoba - bądź przystępując do Stowarzyszenia. Pierwszeństwo mają spółki SEG, posiadacze abonamentów PREMIUM lub EDU lub LEGAL oraz Goście Kancelarii BSJP.

Uczestnictwo możliwe tylko i wyłącznie po uprzednim (mailowym) potwierdzeniu zgłoszenia przez SEG.

Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy z powodu wyczerpania max. limitu miejsc w Sali Forum.

Q&A

Jeśli chcieliby Państwo zadać pytanie Prelegentom konferencji przed i/lub w trakcie wydarzenia organizowanego przez SEG, zachęcamy do skorzystania z tej możliwości poprzez poniższy adres e-mail, podając w tytule datę, bądź nazwę szkolenia.

ZADAJ PYTANIE
pytania@seg.org.pl

Na bazie przesłanych pytań stworzymy również pokonferencyjne Q&A, które opublikujemy na stronie internetowej.

Kontakt

Kontakt w sprawie Konferencji:

ab.jpgAgata Bednarczyk
Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 692 49 45
e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

 


Kontakt w sprawie członkostwa w SEG:

magda_c_konf.jpgMagdalena Cieciura
Specjalista ds. Współpracy z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 826 26 89
e-mail: magdalena.cieciura@seg.org.plOstatnia aktualizacja 20/09/2017
Podziel Się