Obowiązki przedsiębiorców dotyczące audytu energetycznego

Kategoria: 
Prawo Krajowe
04/09/2017

Na mocy ustawy z dnia 20 maja 2016r. o efektywności energetycznej, która weszła w życie 1 października 2016r. powstał obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego dla przedsiębiorców, którzy w ostatnich dwóch latach obrotowych zatrudniali średniorocznie co najmniej 250 pracowników lub osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro oraz których sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartość w złotych 43 milionów euro. Nie jest to wprawdzie regulacja adresowana wprost do emitentów giełdowych, niemniej dotyczyć będzie dużej części notowanych spółek, w związku z tym pozwoliliśmy sobie przekazać Państwu powyższą informację.

Z obowiązku przeprowadzenia audytu zwolnieni są jedynie ci przedsiębiorcy, który posiadają system zarządzania energią lub system zarządzania środowiskowego, jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Wszyscy pozostali przedsiębiorcy zobowiązani są do przeprowadzenia audytu energetycznego najpóźniej do 1 października 2017r. Co ważne, do zawiadomienia o przeprowadzeniu audytu należy dołączyć informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii.

Warto mieć na uwadze, że audyt energetyczny musi być przeprowadzony przez podmiot niezależny od przedsiębiorcy, posiadający wiedzę i doświadczenie w dokonywaniu takich czynności. Przeprowadza się go na podstawie aktualnych, reprezentatywnych możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii, powinien zawierać szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach przedsiębiorstwa, instalacjach przemysłowych oraz w transporcie i powinien się opierać na analizie kosztowej.

Zachęcamy do zapoznania się z ustawą o efektywności energetycznej.

Ustawa

Zapraszamy do pogłębienia tematyki na bezpłatnych konferencjach pod patronatem SEG:

Ostatnia aktualizacja 04/09/2017
Podziel Się