Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego już obowiązuje!

Kategoria: 
Prawo Krajowe
01/06/2017

Od dziś obowiązuje nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, która wprowadza szereg udogodnień dla strony w postępowaniu przed organami administracji. Po pierwsze w celu przyspieszenia postępowania wprowadza możliwość ponaglenia organu oraz milczącego załatwienia sprawy. Postulat nawiązania partnerskich relacji między obywatelami a administracją został zrealizowany poprzez możliwość mediacji. Jest to szczególnie ważne dla emitentów, którzy w wyjątkowych przypadkach będą mogli złożyć wniosek o mediację przed KNF. Ostatnią, najważniejszą zmianą jest wprowadzenie 5-letniego okresu przedawnienia możliwości nałożenia kary. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami w zakładce Regulacje.

Ostatnia aktualizacja 01/06/2017
Podziel Się