Anna Pompe

anna_pompe_small.jpg

Anna Pompe, Wspólnik, Adwokat, Wardyński i Wspólnicy

Anna Pompe jest odpowiedzialna za praktykę własności intelektualnej.
Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi różnych aspektów prawa własności przemysłowej, w szczególności znaków towarowych i wzorów przemysłowych, prawa autorskiego, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji i ochrony dóbr osobistych. Doradza startupom, jak zarządzać prawami własności intelektualnej.
Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Konkurencji oraz International Trademark Association, a także arbitrem w Sądzie Arbitrażowym Rynku Audiowizualnego SARA.
Wielokrotnie rekomendowana w dziedzinie własności intelektualnej przez Chambers Global, Chambers Europe i World Trademark Review.
Jest współautorką licznych publikacji dotyczących ochrony własności intelektualnej.


Ostatnia aktualizacja 20/12/2018
Podziel Się