Formularz danych

Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie na potrzeby działań Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych lub upoważnioną przez nie instytucję (zgodnie z przepisami Ustawy z 22 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. nr 101 z 2002r., poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Ostatnia aktualizacja 20/11/2013
Podziel Się