Konferencja „Bezpieczeństwo regulacyjne - audyt zgodności z MAR” poprzedzająca Walne Zgromadzenie Członków SEG (transmisja online)

Opis

video_online_icon_blue.png

Wydarzenie będzie transmitowane online (możliwy jest udział zdalny)

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych ma przyjemność zaprosić na konferencję „Bezpieczeństwo regulacyjne - audyt zgodności z MAR" poprzedzającą Walne Zgromadzenie Członków SEG, która odbędzie się 28 marca 2018 roku w Sali Notowań warszawskiej GPW (ul. Książęca 4). Partnerem wydarzenia jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, natomiast Partnerem Technologicznym Unicomp-WZA.

Na początku spotkania prelegenci zaprezentują metody maksymalizacji bezpieczeństwa (wnioski z klasówki MAR w spółce, polisy D&O, audyt MAR) oraz zalety i ograniczenia polis D&O w obniżaniu ryzyka spółki i członków jej władz (standardowy zakres ubezpieczenia, opcje ubezpieczenia związane z ryzykami MAR, rozszerzenie polisy w czasie i na osoby blisko związane). Następnie dyskutować na temat kryteriów audytu procedur (adekwatność procedur do struktury spółki i grupy kapitałowej, badanie rzeczywistego funkcjonowania procedur, postępowanie z procedurami niewykorzystywanymi), a także o nieścisłościach w dokumentacji (wykrywanie braków i błędów w dokumentacji, uzupełnianie braków w dokumentacji, sanowanie błędów w dokumentacji).

W drugiej części konferencji zajmiemy się zagadnieniami z zakresu relacji z podmiotami zewnętrznymi a zgodność z MAR (wyzwania podczas negocjacji i zdarzeń angażujących dwie spółki notowane, zakotwiczenie wymogów informacyjnych w umowach z kontrahentami, przekazywanie informacji urzędom a zgodność z MAR). W dalszej kolejności na uczestników czeka debata o  czynniku ludzkim w zgodności z MAR (narzędzia wpływu na insiderów wewnętrznych (pracowników), relacje z insiderami zewnętrznymi (doradcy, kontrahenci), relacje z osobami blisko związanymi z menedżerami). Zaproszenie eksperci dokonają analizy odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej (redukcja odpowiedzialności dzięki procedurom, audyt jako narzędzie należytej staranności, rola należytej staranności w postępowaniu nadzorczym). Na zakończenie seminarium zaplanowaliśmy debatę dotyczącą standardu Audytu MAR (zakres podmiotowy i merytoryczny Standardu Audytu MAR, stosowanie standardu samodzielnie i przez zewnętrzną jednostkę audytującą, rola FSR w potwierdzaniu Audytu MAR).

Po konferencji odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków SEG, w którym udział mogą wziąć tylko przedstawiciele spółek członkowskich, po uprzedniej rejestracji na WZCz zgodnie z wytycznymi, które dostępne są na stronie Stowarzyszenia: http://seg.org.pl/pl/czlonkowie-seg/czlonkowie-seg/wzcz/wzcz-seg-2018. Kontakt ws. WZCz - Magdalena Cieciura, tel.  22 826 26 89, e-mail: magdalena.cieciura@seg.org.pl.

Konferencja skierowana jest do Biur Zarządów, działów relacji inwestorskich, a także osób odpowiedzialnych w spółce za bezpieczeństwo regulacyjne.

Program

10:30-10:55 Rejestracja uczestników i kawa powitalna
10:55-11:00

Otwarcie konferencji

11:00-12:30

Metody maksymalizacji bezpieczeństwa

 • Wnioski z klasówki MAR w spółce
 • Polisy D&O
 • Audyt MAR
 

Zalety i ograniczenia polis D&O w obniżaniu ryzyka spółki i członków jej władz

 • Standardowy zakres ubezpieczenia
 • Opcje ubezpieczenia związane z ryzykami MAR
 • Rozszerzenie polisy w czasie i na osoby blisko związane
 

Kryteria audytu procedur

 • Adekwatność procedur do struktury spółki i grupy kapitałowej
 • Badanie rzeczywistego funkcjonowania procedur
 • Postępowanie z procedurami niewykorzystywanymi
 

Nieścisłości w dokumentacji

 • Wykrywanie braków i błędów w dokumentacji
 • Uzupełnianie braków w dokumentacji
 • Sanowanie błędów w dokumentacji
12:30-13:00 Przerwa kawowa
13:00-14:30

Relacje z podmiotami zewnętrznymi a zgodność z MAR

 • Wyzwania podczas negocjacji i zdarzeń angażujących dwie spółki notowane
 • Zakotwiczenie wymogów informacyjnych w umowach z kontrahentami
 • Przekazywanie informacji urzędom a zgodność z MAR
 

Czynnik ludzki w zgodności z MAR

 • Narzędzia wpływu na insiderów wewnętrznych (pracowników)
 • Relacje z insiderami zewnętrznymi (doradcy, kontrahenci)
 • Relacje z osobami blisko związanymi z menedżerami
 

Odpowiedzialność członków zarządu i rady nadzorczej

 • Redukcja odpowiedzialności dzięki procedurom
 • Audyt jako narzędzie należytej staranności
 • Rola należytej staranności w postępowaniu nadzorczym
 

Standard Audytu MAR

 • Zakres podmiotowy i merytoryczny Standardu Audytu MAR
 • Stosowanie standardu samodzielnie i przez zewnętrzną jednostkę audytującą
 • Rola FSR w potwierdzaniu Audytu MAR
14:30-15:30 Lunch
15:30-17:00  Walne Zgromadzenie Członków SEG
(udział tylko dla spółek członkowskich, rejestracja na WZ zgodna z wytycznymi na stronie Stowarzyszenia)

 Q&A

Jeśli chcieliby Państwo zadać pytanie Prelegentom konferencji przed i/lub w trakcie wydarzenia organizowanego przez SEG, zachęcamy do skorzystania z tej możliwości poprzez poniższy adres e-mail, podając w tytule datę, bądź nazwę szkolenia.

ZADAJ PYTANIE
pytania@seg.org.pl

Na bazie przesłanych pytań stworzymy również pokonferencyjne Q&A, które opublikujemy na stronie internetowej.

Partnerzy

 Partner
gpw_pl_cmyk_small.jpg
Partner Technologiczny
logo_unicomp_w_krzywych_small.jpg

Rejestracja

Rejestracja na wydarzenie, jak i dostęp do dokumentów przeznaczonych dla Członków Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, możliwe są tylko i wyłącznie po wcześniejszym zalogowaniu się na stronę. Rejestracji można dokonać poprzez formularz rejestracyjny.

rejestracja_na_wydarzenie.jpg

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 23 marca 2018 roku. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

ZASADY UDZIAŁU:

Spółki należące do SEG oraz posiadacze abonamentów PREMIUM lub EDU lub IR mogą wziąć udział w konferencji BEZPŁATNIE.

Pozostałe spółki giełdowe mogą wziąć udział w konferencji odpłatnie - 950 zł netto/osoba - bądź przystępując do Stowarzyszenia. Pierwszeństwo mają spółki SEG oraz posiadacze abonamentów PREMIUM  lub EDU lub IR.

Uczestnictwo możliwe jest tylko i wyłącznie po uprzednim (mailowym) potwierdzeniu zgłoszenia przez SEG.

Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy z powodu wyczerpania max. limitu miejsc w Sali Notowań.

Transmisja

Transmisję on-line przeprowadzi Unicomp-WZA

unicomp_7.jpg

Kontakt

Kontakt w sprawie Seminarium:

ab.jpgAgata Bednarczyk
Manager ds. Konferencji
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 692 49 45
e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl

 

 

Kontakt w sprawie członkostwa w SEG:

magda_c_konf.jpgMagdalena Cieciura
Specjalista ds. Współpracy z Emitentem
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel.: (22) 826 26 89
e-mail: magdalena.cieciura@seg.org.plOstatnia aktualizacja 19/03/2018
Podziel Się