Działania SEG na forum Smaller Issuers Committee

Kategoria: 
Prawo Unii Europejskiej
06/11/2017

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych prowadzi intensywne działania na forum Smaller Issuers Committee (funkcjonującego w ramach EuropeanIssuers) mające na celu ułatwienie mniejszym emitentom dostępu do publicznego rynku kapitałowego. W szczególności chodzi o ułatwienia regulacyjne dotyczące pozyskiwania finansowania oraz wypełniania obowiązków notowanej spółki. Postulowane zmiany dotyczą m.in. definicji małego i średniego przedsiębiorstwa, ułatwienia odnoszące się do rekomendacji przygotowywanych dla mniejszych spółek, ułatwienia finansowania bez konieczności sporządzania pełnego prospektu emisyjnego oraz ograniczenia wymogów wynikających z regulacji MAR. Zapraszamy zainteresowane spółki do zgłaszania swych propozycji.

Ostatnia aktualizacja 06/11/2017
Podziel Się